Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-06-09 16:58:46 przez KacperGlod

„Wartościowy świat”. W Bochni odbyła się konferencja dla pedagogów

Odbyła się coroczna konferencja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni. Konferencja była skierowana do nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów. Inspiracją do tematów wykładów były dane Policji dotyczące zamachów samobójczych w 2022 roku kiedy to odnotowano łącznie 14 520 prób samobójczych, a co trzecia próba zakończyła się zgonem. Niepokojący jest nagły wzrost, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Dyrektor Poradni Kinga Pałka rozpoczęła swoje przemówienie od słów, że największą wartością jest życie. Krótko przywołała dane statystyczne z ubiegłego roku...

W 2022 roku odnotowano łącznie 14 520 prób samobójczych. Co trzecia próba zakończyła się zgonem (5 108). Nastąpił nagły wzrost, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do 18. roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat – to dane Policji dotyczące zamachów samobójczych w 2022 roku.

Kinga Pałka dyrektorka Poradni Psychologiczno Pedagogiczna w Bochni przedstawiła wyniki badań prowadzonych przez psychologów. Badania dotyczyły diagnozy i stanu szeroko rozumianego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół z powiatu bocheńskiego. Udział w badaniu wzięło 1464 uczniów.

Uzyskane wyniki wskazują m.in. na to, że aż 27,3% ankietowanych (tj. 431 uczniów) postrzega sytuację trudną jako sytuację bez wyjścia.

W pytaniu z jakimi doświadczeniami w ostatnim czasie z jakim sytuacjami muszą sobie radzić:
- 77% tj. 1107 osób musiało sobie radzić z doświadczanym stresem
- 74,5% tj. 1070 ma obniżony nastrój
- 74,5% tj. 1107 osób z nadmiarem nauki
- 26,9% tj 387 konflikty z rodzicami
- 17,3% tj. 249 osoby problemy w rodzinie
- 17,3% tj 249 osób Uzależnienia (własne)
- 11,3% tj. 162 osoby uzależnienia bliskiej osoby
- 10,9% tj.157 Cyberbullying i przemoc rówieśnicza

Aż 41,5% tj. 596 badanych wskazywała na występowanie problemów ze snem.

Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni