Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-23 00:53:19 przez system

"Wąwóz w Łazach"-nowa inwestycja w gminie Rzezawa

Droga prowadząca przez „wąwóz” do budynku wiejskiego w Łazach już wkrótce zostanie znacząco przebudowana. Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów korzystających z przedmiotowego odcinka drogi.


Obecnie jezdnia na tym odcinku jest bardzo wąska, nie posiada poboczy, uniemożliwia swobodne minięcie się ze sobą dwóch samochodów oraz stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych. Po jej modernizacji problem ten zostanie całkowicie zlikwidowany. Planowana inwestycja zakłada bowiem rozbudowę oświetlonej drogi oraz chodnika na całej długości, która dzięki temu zyska dwa pasy ruchu. Modernizacja drogi będzie wymagała także m.in. budowę muru oporowego oraz wzmocnienie skarpy i dna potoku Gróbka.

Dzisiaj wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej podpisał z przedstawicielami firmy „BUD-DRÓG " z Przyborowa umowę na realizację tego zadania. Odbyło się także przekazanie wykonawcy terenu pod inwestycję. Całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 887.443,08 zł. Gmina Rzezawa na jej realizację pozyskała ponad 272 tys. zł dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec października bieżącego roku.

– To już kolejna bardzo ważna inwestycja drogowa, która w ostatnich trzech latach jest realizowana na terenie naszej gminy. Do tej pory na poprawę infrastruktury drogowej, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników, gmina wydatkowała ponad 3 mln 100 tys. zł – podkreśla wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.