Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-25 16:05:17 przez system

Ważą się losy kopalni. W czerwcu głosowanie UNESCO

W Bochni przebywał prof. Massimo Preite, przedstawiciel ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków), który na jej zlecenie badał zasadność wniosku, złożonego przez kopalnię soli w Wieliczce, o poszerzenie o bocheńską część listy wielickich obiektów światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Gość z Włoch spędził w Bochni 3 dni. Pierwszy spożytkował na zwiedzanie naziemnych atrakcji miasta (Muzeum im. St. Fischera, bazylika) i spotkanie z władzami miasta, pozostałe dwa spędził w podziemiach kopalni, wizytując tę część wyrobisk, które mają stać się przedmiotem wpisu na listę UNESCO, a więc te najstarsze, niezwykłe korytarze i wyrobiska (m.in. Końska Droga, Zejście Lihtenfels, zespół komór 51, poprzecznik Ruprecht).

Efektem wizyty eksperta z ICOMOS będzie raport, zawierający opinię nt. wniosku, ocenę zasadności starań o poszerzenie wielickiego wpisu na liście UNESCO. Raport ten będzie kluczowym dokumentem podczas głosowania na dorocznym zjeździe UNESCO, który zaplanowano na przełom czerwca i lipca 2013 r. w Kambodży.

Na zjeździe rozpatrywanych będzie 45 wniosków, głosować będą przedstawiciele 21 państw członkowskich. Bochnia szansy upatruje w fakcie, że ubiega się nie o utworzenie nowej pozycji na liście, ale rozszerzenie już istniejącej.