Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-02 10:00:31 przez system

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Urząd Miasta prosi wszystkich przedsiębiorców, by nie zapominali, że do końca roku, należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Pełna Informacja poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007r. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2008 r. wprowadzona została do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej - Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), zwana "PKD 2007".

W związku z powyższym przedsiębiorcy, wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Bochnia przed 1 stycznia 2008 r., którzy nie dokonywali po tej dacie zmiany w posiadanym wpisie, zobowiązani są dokonać zmiany wpisu w postaci określenia przedmiotu działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD 2007 - w terminie do 31 grudnia 2009 r.

W ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urzędzie Miasta Bochni figuruje ok. 2.800 wpisów. Do końca listopada tego roku tylko ok. 42% wpisów zawiera przedmiot wykonywanej działalności, określony zgodnie z PKD 2007.

Urząd Miasta prosi o nie pozostawianie spraw, związanych z aktualizacją PKD, na ostatnie dni roku, może dojść bowiem do sytuacji analogicznej sprzed dwóch lat, gdy podczas akcji wymiany dowodów osobistych z "książeczkowych" na nowego typu, bardzo duża liczba mieszkańców miasta, w atmosferze nerwowości, usiłowała złożyć wnioski dosłownie w ostatniej chwili, nawet w godzinach wieczornych 31 grudnia 2007 r.