Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-25 19:28:39 przez system

Weekend dla dzieci z rodzin zastępczych

Piętnastu wychowanków pieczy zastępczej z Powiatu Bocheńskiego spędziło zimowy weekend w niedalekiej Ochotnicy. Podczas warsztatów uczyli się nazywać własne uczucia i trenowali umiejętności porozumienia się bez przemocy.

Zajęcia były dostępne dla rodzin zastępczych bezpłatnie dzięki projektowi pn. Szansa na rozwój realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, finansowanemu ze środków UE pozyskanych przez Powiat Bocheński.

Warsztaty zostały zorganizowane w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie grupa dzieci została zakwaterowana i gdzie korzystała z domowych posiłków przygotowanych z naturalnych produktów. Poza warsztatami dzieci poznawały życie na wsi, przyglądały się zwierzętom gospodarskim, bawiły się na śniegu i miały kulig na prawdziwych, drewnianych saniach.

Program psychoedukacji podczas warsztatów obejmował ćwiczenia z komunikacji interpersonalnej, rozwijał sferę społeczno-emocjonalną uczestników, uczył rozpoznawania przeżywanych emocji, mówienia o nich, wyrażania ich w sposób przyjazny dla innych, uczył dbania o realizację własnych potrzeb i dbania o relacje, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Program obejmował omówienie i ćwiczenie metod komunikacji między bliskimi osobami umożliwiając nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz zaspokojeniu potrzeb rozmówców w sposób pokojowy, w kontakcie z innymi ludźmi i z sobą samym.

Więcej informacji o realizowanym projekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim można uzyskać u pracownika socjalnego osobiście lub telefonicznie pod numerem 793-832-334 w dni robocze od godz. 8 do 15.