Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-02 14:15:23 przez system

Wiadukt przy ul. Krzeczowskiej-porozumienie podpisane

Utrudnia w komunikacji

Powiat bocheński podpisał porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie planowanej przez PKP modernizacji linii kolejowej Kraków - Rzeszów, a dokładniej mówiąc przebudowy skrzyżowania na ul. Krzeczowskiej. Prace rozpoczną się na początku 2013 roku - informuje Starostwo Powiatowe.

W ramach modernizacji inwestor (czyli PKP) zobowiązał się do wykonania jezdni pod wiaduktem o szerokości min. 6,5 m z zachowaniem nośności o parametrach drogi powiatowej, jak również wybudowania chodnika jednostronnego o szerokości min. 3 m, który zostanie połączony z istniejącym chodnikiem przy drodze powiatowej.

Na czas realizacji inwestycji w miejsce istniejącego przecięcia drogi powiatowej z linią kolejową, w celu zapewnienia prawidłowego transportu drogowego i ruchu pieszych wykonana zostanie droga technologiczna tzw. bajpas z ruchem dwukierunkowym i tymczasowym przejazdem zabezpieczonym rogatkami - mówi starosta Jacek Pająk. Szerokość tymczasowego przejazdu wyniesie 6,5 m oraz nośność do 8 ton, jak również umożliwi ruch pieszych z jego wykorzystaniem.

Władze powiatu poczyniły duże starania aby wynegocjować powstanie bajpasu, który zniweluje niedogodności wynikające z budowy wiaduktu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, firmy znajdujące się w pobliżu, m.in. Stalprodukt, będą mogły działać bez zakłóceń.

Przez cały okres realizacji inwestycji zapewniony zostanie dojazd do nieruchomości usytuowanych przy wykonywanej inwestycji, a ewentualne ograniczenia w tym zakresie będą dopuszczalne po uzyskaniu pisemnych zgód od właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu prowadzonych prac - zaznacza wicestarosta Tomasz Całka.