Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-17 18:34:45 przez system

Wiceminister gospodarki z wizytą w Bochni

W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się spotkanie Przedsiębiorców Ziemi Bocheńskiej, na którym gościem specjalnym była wiceminister gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik.

- Dobrze się składa, że interesy miasta i powiatu nie są rozbieżne, ale się łączą podobnie jak interesy wszystkich tutaj zgromadzonych - mówił na wstępie starosta bocheński, Ludwik Węgrzyn

Dzisiaj Bochnia, miasto i powiat jest widocznym miejscem na mapie Małopolski i Polski, to wszystko dzięki państwu, przedsiębiorcom, którzy swój czas, zdrowie i swoje pieniądze angażują w prowadzenie działalności gospodarczej w mieście Bochnia i Powiecie Bocheńskim. To podstawa bytu, jeśli nie będzie przedsiębiorczości, nie będzie miejsc pracy, jeśli nie będzie miejsc pracy młodzi ludzie stąd wyjadą i nie wrócą jeśli nie będą mieć perspektyw. Te działania są wielorakie, powstała Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, powstała również Powiatowa Społeczna Strefa Aktywności Gospodarczej, jest autostrada, relatywnie bliski dostęp lotniska w Balicach. To wszystko, to elementy, które tworzą wartość dodaną do tego, aby Bochnia mogła się rozwijać – kontynuował starosta.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki przedstawiła plany nowo powstałego zespołu ds. zwiększania potencjału Śląska i Małopolski, mającego na celu wypracowanie instrumentów wspierających tereny pogórnicze, które borykają się z wieloma problemami. Jak również projektów realizowanych przez ministerstwo dotyczących promocji gospodarki, pomocy przedsiębiorców z grupy małych i średnich przedsiębiorców, zachęcał również do udziału w specjalnych strefach ekonomicznych. Kolejnym ważnym temat poruszanym przez panią minister to pieniądze europejskie , które w nowym finansowaniu będą pochodziły z dwóch strumieni, strumień pieniędzy zwrotnych tzn. bardzo tanich gwarantowanych pożyczek i druga część w dalszym ciągu dotacji, ale na trudniejsze rzeczy.

- Nie ma możliwości przyciągnięcia inwestora jak nie współpracuje samorząd lokalny, jeśli samorząd lokalny pomaga to 90 % sukcesu przy zdobywaniu inwestorów – podkreślała wiceminister Antoniszyn-Klik.

Zagwarantowała ze swojej strony, że będzie przekazywał przez pana starostę wszelkie informacje dotyczące projektów realizowanych przez zarządzany prze nią resort.

Licznie zgromadzeni przedsiębiorcy chętnie włączyli się w rozmowę i zadawali pytania dotyczące środków unijnych, skomplikowanych procedur, realizowanych projektów, jak również podkreślali problemy z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi wytwarzania produktów regionalnych.

Kolejnym gościem spotkania była prezes Krakowskiego Parku Technologicznego - Wiesława Kornaś- Kita, która opowiadała o specjalnych strefach ekonomicznych, długofalowych projektach, udzieleniu realnej pomocy firmom na różnych etapach ich rozwoju, a także promocji wiedzy oraz przedsiębiorczości. Zachęcała do współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym, który od zeszłego roku zajmuje się również współpracą pomiędzy szkolnictwem zawodowym a przedsiębiorcami w celu dostosowania kierunków kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy.

Na zakończenie burmistrz miasta Stefan Kolawiński - współgospodarz spotkania - zaapelował o współpracę z samorządem miejskim i powiatowym, podkreślił, że teren bocheńskiej jak również powiatowej strefy jest do dyspozycji przedsiębiorców i tylko od przedsiębiorców zależy czy zaangażują się w tworzenie i budowę dobrobytu naszej małej ojczyzny.