Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-04-27 16:59:46 przez system

Wicemistrz Wiedzy Hotelarskiej 2015 z Ekonomika

Maturzystka z Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni zdobyła tytuł laureata VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

W dniach 20 - 23 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu odbył się finał VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Tomasza Jędrzejczaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Do tej części zmagań zakwalifikowało się 36 uczniów z całej Polski, którzy w eliminacjach okręgowych zdobyli najwyższą liczbę punktów. Ekonomik reprezentowała tegoroczna maturzystka Edyta Błoniarz.

Hasło przewodnie tegorocznej Olimpiady brzmiało „Usługi hotelarskie w środkach transportu".

Etap centralny podzielony był na dwie części. Pierwszą z nich był test wiedzy składający się ze 100 pytań, na których rozwiązanie uczestnicy mieli 60 minut. Ta część konkursu sprawdzała zarówno wiedzę z wszystkich przedmiotów zawodowych jak i to, w jakim stopniu uczniowie znają bieżące informacje z rynku hotelarskiego oraz zagadnienia z zakresu tematu wiodącego. Test wyłonił finałową piętnastkę, która przystąpiła do części praktycznej olimpiady.

Finaliści musieli wykazać się biegłą znajomością języka obcego oraz procedury przyjęcia gości na luksusowy statek pasażerski oferujący nietypowe, bardzo drogie usługi hotelarskie. Ich zadaniem była obsługa zagranicznych gości, którzy mieli rezerwację dla 2 osób, a przyjechali z dzieckiem i niepełnosprawną matką. Należało pamiętać, o zmianie rezerwacji kajuty z uwzględnieniem widoku na ocean oraz o wszystkich elementach procedury check in jednocześnie wypełniając dokumenty i udzielając odpowiedzi na różne pytania gości. Jury oceniało zarówno poprawność językową, sposób rozwiązania problemu, jak i umiejętność pracy w recepcji. Umiejętności w zakresie sprawnej komunikacji w języku angielskim Edyta doskonaliła z nauczycielką języka angielskiego Marią Kortą - Borgosz.

Kolejnym zadaniem „finałowej piętnastki” było przygotowanie śniadania zgodnie z zasadami organizacji pracy pracownika room servicu oraz podanie go do pokoju gościa.

Ocenie podlegało nie tylko przygotowanie tacy lub wózka, ale również posegregowanie zawieszek klamkowych z uwzględnieniem godzin podania posiłku, zapisanie informacji na tablicy dla pozostałych pracowników działu, dobór i ustawienie zastawy, szkła, sztućców, rytmiczność pracy, zaprezentowanie komisji efektu końcowego wraz z rachunkiem oraz czas, w którym wykonano wszystkie czynności.

Po dwóch dniach trudnych zmagań jury wybrało najlepszych „hotelarzy” w kraju. Edyta Błoniarz – na szczeblu centralnym VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej zajęła II miejsce i zdobyła tytuł laureata i I Wicemistrza Wiedzy Hotelarskiej 2015.

W nagrodę za sukces uczennica dostała indeks pozwalający podjąć naukę w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, która jest zarówno organizatorem jak i Patronem Akademickim Olimpiady, tablet, aparat fotograficzny, wieżę oraz wiele drobnych upominków. Uzyskany tytuł zwalnia Edytę z teoretycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Nad całością przygotowań uczennicy do poszczególnych etapów konkursu czuwała nauczycielka hotelarstwa Lucyna Korta.

Olimpiada jest niezapomnianym przeżyciem dla jej uczestników. Oprócz zmagań konkursowych uczniowie mają możliwość zwiedzić Kołobrzeg, popłynąć w rejs statkiem, pospacerować brzegiem morza oraz zwiedzić obiekty hotelarskie na terenie miasta. Ponadto poznają swoich rówieśników pochodzących z różnych stron Polski i często nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie.

Drugie miejsce to spektakularne wydarzenie nie tylko w życiu laureatki, ale również szkoły i całej społeczności lokalnej. Wyróżnienie to potwierdza wysoki poziom szkoły jako placówki kształcącej adeptów sztuki hotelarskiej.

Świadczą o tym dotychczasowe sukcesy na tym polu, osiągnięte w trakcie wszystkich edycji olimpiady. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 zawsze kwalifikowali się do etapu centralnego osiągając wysokie i znaczące sukcesy (w roku 2010 – 2 miejsce, 2011 – 5 miejsce, 2012 – 2 miejsce, 2014 – 1 miejsce).

W bieżącym roku również w zestawieniu Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, który przygotowywany jest przez Perspektywy i Rzeczpospolitą na pierwszym miejscu wśród Szkół Mistrzów kształcących w zawodzie technik hotelarstwa znalazło się Publiczne Technikum w ZS Nr 3 w Bochni, w którym do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpili wszyscy absolwenci i wszyscy ten egzamin zdali, osiągając bardzo dobre wyniki znacznie przekraczające średnie województwa i kraju.

„Ekonomik” wciąż udowodnia, że należy do grona najlepszych szkół tego typu w Polsce.