Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-09-04 11:54:13 przez system

Wielki projekt edukacyjny w Gminie Bochnia

W samym środku wakacji, 1 sierpnia ruszył projekt pod nazwą „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia”. Jego beneficjentami będzie 700 uczniów i 100 nauczycieli z 15 gminnych szkół.

Jak czytamy w opisie projektu „obejmuje on szereg działań skierowanych do uczniów i nauczycieli, a także doposażenie szkół – biorących udział w projekcie – w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do pracowni przedmiotowych.
Podczas zaplanowanych wielu atrakcyjnych zajęć, a także naukowych ekspedycji: wypraw, wyjazdów i wycieczek, uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz informatyki. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia z wykorzystania w pracy metody eksperymentu oraz nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych. By zajęcia teoretyczne mogły mieć wymiar praktyczny w projekcie planuje się zakup pomocy dydaktycznych i nowoczesnego sprzętu na łączną kwotę ponad 1,5 miliona złotych!”

Projekt w 95% będzie sfinansowany z Funduszów Europejskich. Jego wartość to 3 783 611,58 zł.
„Naukowa ekspedycja” potrwa do 31 lipca 2019 roku.

Projekt powstał po analizie potrzeb nauczycieli i uczniów gminnych szkół. Wezmą w nich udział następujące placówki:
1. Szkoła Podstawowa w Bogucicach,
2. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy,
3. Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy,
4. Szkoła Podstawowa w Gawłowie,
5. Szkoła Podstawowa w Łapczycy,
6. Szkoła Podstawowa w Proszówkach,
7. Szkoła Podstawowa w Stanisławicach,
8. Gimnazjum w Bogucicach,
9. Gimnazjum w Brzeźnicy,
10. Gimnazjum w Gawłowie,
11. Gimnazjum w Łapczycy,
12. Gimnazjum w Nieszkowicach Małych,
13. Gimnazjum w Nieszkowicach Wielkich,
14. Gimnazjum w Siedlcu,
15. Gimnazjum w Stanisławicach.