Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-01 09:53:51 przez system

Wkrótce decyzje o powiększeniu Bochni

Podczas marcowej (30 III) sesji Rady Miasta zapadła decyzja o zwróceniu się do samorządów gminy Rzezawa i gminy Bochnia o przeprowadzenie na swoim terenie lokalnych referendów w sprawie przyłączenia ich do miasta.

Chodzi o dwie wsie: Łazy w gminie Rzezawa i Brzeźnicę w gminie Bochnia, bezpośrednio przylegające do Bochni, których włączenie w struktury administracyjne miasta rozwiązałoby palący problem terenów inwestycyjnych, bez których miasto już teraz się dusi.

Formalnie wniosek w tej sprawie złożył klub radnych "Samorządna Bochnia", w którym można przeczytać, że temat ten od dawna był poruszany na różnych gremiach, w tym na forum Rady i wreszcie należy przeciąć ten krąg niemożności i rozpocząć procedurę zmiany granic administracyjnych Bochni.

Droga do tego jest jeszcze daleka, gdyż najpierw muszą wypowiedzieć się w tej sprawie (w drodze referendum) mieszkańcy zainteresowanych terenów, a następnie samorząd miasta musi wystąpić do Rady Ministrów o podjęcie stosownych uchwał, zatem upłynie jeszcze sporo miesięcy, zanim dowiemy się o powodzeniu (bądź nie) inicjatywy. "Ale jeżeli nie teraz, to kiedy?" - kończą swoje pismo wnioskodawcy.