Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-02 15:39:18 przez system

Woda w Siedlcu przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni poinformował dziś iż woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Siedlcu jest przydatna do spożycia przez ludzi. Oto treść ogłoszenia jaki wydał PPIS w Bochni:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siedlec, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniach 27.02.2017r. i 28.02.2017 r. wykazały, że: woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Siedlcu, oparta na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Bochnia – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr LW/664/NS/2017, LZT/W/210/N/2017 – punkt poboru: Stacja Uzdatniania Siedlec, LW/665/NS/2017, LZT/W/209/N/2017 – punkt poboru: Zespół Szkół Gminnych Siedlec 143 oraz LW/663/NS/2017, LZT/W/211/N/2017 – punkt poboru: Przedszkole Moszczenica, z dnia 02.03. 2017r., stwierdził, że woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o przydatności wody do spożycia. Próby wody badane były w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (Akredytacja PCA AB 601). W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Siedlec jest wyłączona z eksploatacji. Ludność miejscowości Siedlec, Chełm, Moszczenica oraz Gierczyce (poniżej kościoła) zasilana jest w wodę produkowaną przez MPWiK w Bochni, tak jak pozostali mieszkańcy obsługiwani przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Siedlec.