Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-03 14:54:47 przez system

Woda w Żegocinie zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łąkta Górna, iż wyniki analiz próbki wody pobranej 28 lutego i wykazały, że woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Łąkcie Górnej, oparta na wodzie wyprodukowanej przez Stację Uzdatniania Żegocina Zakładu Komunalnej w Żegocinie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i w związku z powyższym wydał decyzję o przydatności wody do spożycia.

Próby wody badane były w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Łąkta Górna jest wyłączona z eksploatacji, mieszkańcy zasilani są w wodę produkowaną przez Stację Uzdatniania Żegocina.