Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-13 03:45:39 przez system

Województwo Małopolskie ogłasza otwarty konkurs na projekt odznaki za zasługi dla naszego regionu

Idea ustanowienia odznaki honorowej Województwa Małopolskiego zrodziła się w związku z przypadającą w bieżącym roku 10-tą rocznica powołania samorządu regionalnego. Główne uroczystości związane z obchodami rocznicy 10-lecia utworzenia Województwa Małopolskiego odbędą się w Krakowie 10 czerwca.

W tym dniu na uroczystej sesji Sejmik Województwa Małopolskiego ogłosi wybór zwycięskiego projekt odznaki.

Wszystkich internautów zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie prosimy o nadsyłanie propozycji nazwy odznaki, opisu motywów tematycznych na awersie i rewersie odznaki oraz napisu, który powinien zostać umieszczony na odznace. Propozycje prosimy nadsyłać do dnia 31 marca 2009 na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: mkil@malopolska.mw.gov.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:
- notebook
- aparat cyfrowy
- odtwarzacz MP4