Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-11-13 21:53:41 przez system

Wójtowie chcą ekologicznej energii

Trzy gminy z naszego powiatu: Miasto Bochnia, Gmina Bochnia i Gmina Drwinia chcą przystąpić do budowy instalacji odnawialnych żródeł energii na swoim terenie. W zeszłym tygodniu włódarze gmin podpisali stosowną umowę partnerską, która ma pomóc z zdobyciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

6 listopada 26 samorządów podpisało umowę partnerską zatwierdzającą przystąpienie do porozumienia o nazwie „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Promocji podkrakowskiej gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Właśnie ta gmina pełnić będzie funkcję lidera projektu.

Gminy biorące udział w porozumieniu to: Oświęcim, Kocmyrzów-Luborzyca, Sułoszowa, Szczurowa, Gnojnik, Michałowice, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Pałecznica, Proszowice, Poronin, Wojnicz, Gmina Bochnia, Miasto Bochnia, Nowe Brzesko, Koszyce, Słomniki, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Dębno, Iwanowice, Wielka Wieś, Koniusza, Radziemice, Bukowina Tatrzańska, Drwinia.

Prawdopodobnie ta liczba zwiększy się o kolejne jednostki. Podjęte działania mają na celu zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, co pozwoli na rozwój mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Jak to będzie wyglądało w praktyce i co Projekt oznacza dla mieszkańców?

Na stronie Gminy Drwinia czytamy np. "(...) Projekt obejmował będzie montaż 19 instalacji fotowoltaicznych, 34 kolektorów słonecznych oraz 3 powietrznych pomp ciepła, łącznie w 49 nieruchomościach. Budynki przewidziane do udziału w Projekcie przeszły już weryfikację techniczną i ocenę możliwości budowy wybranego źródła energii po wcześniej przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców dotyczącej chęci uczestnictwa w Projekcie".