Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-22 20:17:33 przez system

Włosi z wizytą w gminie Bochnia

W dniach pd 12 do 18 września w podbocheńskich Proszówkach gościła grupa młodzieży włoskiej z miejscowości Mistretta na Sycylii. Ich przyjazd do Polski był wynikiem współpracy między Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni a stowarzyszeniem „World Net” z Włoch. W ramach programu Erasmus+ 44-osobowa grupa młodzieży polskiej i włoskiej realizowała projekt „Art Market”, finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zadaniem projektu było zaangażowanie młodych ludzi w różnym wieku w aktywne organizowanie szkoleń, imprez, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Młodzi ludzie, uczestniczący w projekcie dzielili się swoją wiedzą na temat muzyki, tańca, fotografii, nowych technologii. Była to okazja do wymiany doświadczeń i umiejętności. Uczestnicy projektu opowiadali o swoich problemach społecznych, gospodarczych, edukacyjnych. Zastanawiali się, jak polepszyć swoją sytuację i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Projekt był okazją do promocji integracji społecznej młodych ludzi. Miał za zadanie ułatwić spotkanie młodzieży z różnych krajów, która ma te same pasje. Bariery językowe i kulturowe przełamywano podczas gier zespołowych. Warsztaty Art Market i wideo laboratoria były okazją do rozwijania i pogłębiania swoich umiejętności w zakresie sztuki i nowoczesnych technologii.

Młodzi ludzie podczas warsztatów opracowali logo projektu, prowadzili również fanpage na Facebooku, na którym dokumentowali poszczególne dni realizacji projektu. Część zajęć poświęcona została Unii Europejskiej i jej możliwościom, omówiono zagadnienia dotyczące Europass i Youthpass. Na zakończenie wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty Youthpass, potwierdzające ich udział w projekcie i nabyte umiejętności. Podczas warsztatów Art Market przygotowywali się do koncertu finałowego, który był zwieńczeniem całego projektu. Międzynarodowy Festiwal „Popołudnie z folklorem” był okazją do zaprezentowania swoich możliwości.

Oprócz koncertu finałowego udało się zorganizować dwa występy w Siedlcu i Moszczenicy. Stały się one okazją do zaprezentowania grupy włoskiej lokalnym społecznościom. Widzowie mieli szanse na poznanie kultury włoskiej, kontakt z ciekawymi ludźmi. Była to doskonała okazja do zacieśniania więzi międzykulturowych.

Uczestnicy projektu zwiedzili Bochnię i jej najcenniejszy zabytek - Kopalnię Soli. Pojechali również do Krakowa, gdzie zwiedzili Uniwersytet Jagielloński, Rynek i Sukiennice. Obie wycieczki były okazją do poznania historii, wymiany doświadczeń na temat systemu edukacji, sztuki i pracy.

Spotkanie z przedstawicielami lokalnego samorządu stało się pretekstem do dyskusji o demokracji, szansach młodych ludzi z różnych krajów Europy. Porównywano rozwiązania ustrojowe, rozmawiano o sytuacji ekonomicznej, politycznej i finansowej. Z kolei spotkanie z dziennikarzami było szansą do promocji projektu i samego koncertu finałowego.

W trakcie wspólnie spędzonego czasu posługiwano się głownie językiem angielskim, co sprzyjało szlifowaniu własnych umiejętności w tym zakresie. Okazją do zacieśniania więzi, dyskusji o podobieństwach i różnicach kulturowych był również tradycyjny polski obiad przygotowany przez młodych ludzi.