Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-01 15:54:22 przez system

Wskaż policjanta, który ci pomógł

Od 2008 roku Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji konkursu pn „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowaniem w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs objęty jest od pierwszej edycji honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.