Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-03 12:27:31 przez system

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Biuro Inicjatyw Społecznych i Starostwo Powiatowe w Bochni serdecznie zapraszają przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych do udziału w projekcie "Aktywne organizacje - skuteczna integracja - program wsparcia NGOs z powiatu bocheńskiego i brzeskiego", który realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 r.

Projekt jest adresowany do przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych nieodpłatnie. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatów bocheńskiego i brzeskiego. Celem projektu jest profesjonalizacja przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji społecznej. W ramach projektu zostanie zorganizowana Szkoła Aktywnych w Integracji. Planowane jest 10 dni szkoleń, odbywających się wymiennie w Starostwie Powiatowym w Bochni i w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

Do 11 września trwa nabór do Szkoły Aktywnych w Integracji. Regulamin Szkoły Aktywnych w Integracji oraz formularz aplikacyjny można pobrać ze strony www.bis-krakow.pl. Zgłoszenia - wypełniony formularz aplikacyjny wraz z CV — należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kinga.wojcik@bis-krakow.pl lub na nr. faksu 012 412 15 24, 012 418 00 77. Szczegółowych informacji udziela Kinga Wójcik tel. kom. 794-281-997 i Bartosz Rodacki, tel. kom. 791-775-932, e-mail: bartosz.rodacki@bis-krakow.pl. Zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się 7 września 2009 r. (poniedziałek),
o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Bochni, przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 oraz 8 września 2009 r. (wtorek), o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym
w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51. Termin przesyłania zgłoszeń do udziałuw Szkole Aktywnych w Integracji upływa dnia 11 września, godz. 13,00

Starosta bocheński Jacek Pająk jako członek Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego zachęca do udziału w projekcie, dzięki któremu przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mieli okazję zdobycia niezbędnej wiedzy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych. Uczestnictwo w projekcie, będzie szansą do usamodzielnienia się oraz rozwoju NGOs.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni: <http://www.bochnia.starostwo.gov.pl/>.
Formularz zgłoszeniowy oraz CV można przesyłać również na adres e-mail: fundusze@powiat.bochnia.pl.