Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-10-02 22:43:45 przez Czas2012

Wspólne działania Miasta i Kopalni – list intencyjny

Podpisano list intencyjny o rozszerzeniu współpracy pomiędzy Gminą Miasta Bochnia a Kopalnią Soli Bochnia w zakresie promocji i turystyki

1 października 2021 r. Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński i Prezes Kopalni Soli Bochnia Maciej Kuszlik podpisali list intencyjny o rozszerzeniu wzajemnej współpracy pomiędzy Miastem i Kopalnią w zakresie turystyki i promocji. Podpisany dokument daje możliwość zdynamizowania współpracy pomiędzy stronami listu intencyjnego – wyjaśniają urzędnicy miejscy.

Kopalnia Soli stanowi dziedzictwo historyczne naszego miasta, pomnik historii i zabytek klasy UNESCO, a wszelkie obecnie zachodzące zmiany w przestrzeni miejskiej i cały proces rewitalizacji opiera się na swoistym kodzie genetycznym miasta, jakim jest górnictwo solne – komentują.

Podpisany list intencyjny to dodatkowy impuls dla obustronnej współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów dotyczących promocji i turystyki również z miastami partnerskimi Miasta Bochnia oraz podmiotami współpracującymi z Kopalnią Soli Bochnia.

List intencyjny będzie dodatkowym impulsem do realizacji wspólnych działań w ramach PR, kolportażu materiałów promocyjno-informacyjnych i wydawnictw dostępnych na różnych nośnikach. Wspólne przedsięwzięcia będą miały na celu rozwijanie oferty turystycznej Gminy Miasta Bochnia i Kopalni Soli Bochnia.

Podczas spotkania Burmistrz Stefan Kolawiński podziękował Prezesowi Maciejowi Kuszlikowi za merytoryczne wsparcie i pomoc przy realizacji rewitalizacji centrum naszego miasta.

Info: Urząd Miasta