Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-26 14:03:35 przez system

Wspomnienia, które łaczą - zaproszenie dla młodych

Stowarzyszenie Gmina Bochnia Dla Wszystkich zaprasza młodych ludzi w wieku 13 do 19 lat do udziału w projekcie „Wspomnienia, które łaczą i uczą” realizowanego w ramach Programu „Równać Szanse” finasowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności. Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować na adres e-mail :projekt@gminabochniadlawszystkich.pl w terminie do 04.03.2016

Celem projektu jest rozwój kompentencji społecznych młodzieży poprzez poznanie, opisanie i promowanie historii lokalnego wydarzenia z II wojny światowej. Młodzież nauczy się efektywnie radzić sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Zdobędzie umiejętności wchodzenia w interakcje z otoczeniem, nauczy się otwartości wobec drugiego człowieka, negocjacji, asertywności i organizacji zadań.

Podczas projektu będą realizowane następujące działania: warsztaty z zasad pracy z aparatem cyfrowym, kamerą, sposobów obróbki obrazu, montażu filmu oraz zasad tworzenia prezentacji multimedialnych. Młodzież odnajdzie świadków tragicznych wydarzeń z sierpnia 1944 r.(katastrofy Liberatora w Nieszkowicach Wielkich) i zaprosi ich na „Wieczór wspomnień”. Przeprowadzą z nimi wywiady, które zarejestrują kamerą.Młodzi ludzie zorganizują również wycieczkę do Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz na grób poległych lotników na Cmentarzu Rakowickim. Kolejne zadania to: montaż materiału filmowego i wykonanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego oraz literackiego w środowisku lokalnym w różnych grupach wiekowych, zorganizowanie uroczystości rocznicowych katastrofy i spotkanie wszystkich mieszkańców połączone z projekcją nakręconego filmu.

Chętnych zapraszamy do współpracy