Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-04 10:04:28 przez system

Współpraca Mechanika z Uniwersytetem Ekonomicznym

Jan Balicki, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, podpisał z dr hab. prof. Stanisławem Mazurem, dziekanem Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej w Sali Muzealnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie porozumienie, dotyczące współpracy obu placówek.

Uroczysta inauguracja współpracy poprzedziła promocję absolwentów kierunku GAP, pod honorowym patronatem Jacka Krupy- marszałka Województwa Małopolskiego. Współpraca będzie m.in. obejmowała wykłady pracowników dydaktyczno-naukowych w siedzibie szkoły, wizyty uczniów na UEK wraz z uczestnictwem w zajęciach z potwierdzeniem osiągniętych efektów kształcenia, debaty oksfordzkie, projekty uczniowskie, warsztaty ekonomiczne, udział uczniów w wydarzeniach i imprezach naukowych, popularno-naukowych i kulturalnych organizowanych na UEK, możliwość korzystania z zaplecza dydaktycznego i naukowego oraz z konsultacji prowadzonych przez pracowników UEK oraz konsultacje prowadzone przez kadrę akademicką dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

Wszystkie działania i wydarzenia będą dla uczniów ZS nr 1 prowadzone bezpłatnie.

Powyższa współpraca zapewne przyczyni się do wzrostu zainteresowań „Mechanikiem”, wpłynie na dalszy rozwój uczniów, a także pomoże absolwentom w wyborze dalszej drogi kształcenia.