Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-03 15:15:50 przez system

Współpraca z Wydziałem Architektury PK rozpoczęta

3 lutego w Krakowie podpisano list intencyjny, określający współpracę pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej, a miastem Bochnia.

Dokument podpisali: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca – pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z władzami samorządowymi i otoczeniem gospodarczym oraz Stefan Kolawiński – burmistrz Miasta Bochnia.

Celem współpracy jest powiązanie teorii i praktyki projektowej, szczególnie ważnych wobec współczesnych wyzwań dotyczących rozwoju miast i gmin. Chodzi o włączenie studentów Politechniki Krakowskiej w procesy zmian przestrzennych w mieście Bochnia, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji. Rezultatem wspólnych działań mają być projekty – koncepcje, zawierające pomysły na rozwiązanie najważniejszych, wciąż aktualnych problemów struktury miejskiej. Świeże spojrzenie młodych projektantów Wydziału Architektury PK, będzie odniesieniem przy programowaniu działań o charakterze strategicznym na terenie Bochni.

W ramach współpracy przewiduje się:
- organizację warsztatów projektowo – studyjnych, z udziałem studentów i kadry dydaktycznej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta, których tematyka będzie ściśle powiązana z potrzebami interwencji przestrzennych w Bochni. Wymiana poglądów oraz zaprezentowanie nowych kierunków i trendów
w architekturze, a w konsekwencji wypracowanie wspólnych wizji, pozwoli uzyskać odpowiedź na realne problemy z którymi zmaga się miasto;
- wykorzystanie w kursowych projektach studenckich i pracach dyplomowych tematów i lokalizacji zgłoszonych przez Miasto Bochnię, prezentację projektów na wystawach oraz publikację
w materiałach promocyjnych miasta;
- spotkania studentów z przedstawicielami Urzędu, które przybliżą młodym ludziom zasady działania struktur miejskich;
- planowana jest również współpraca w ramach programów badawczych.