Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-09-19 20:29:26 przez Czas2012

Wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim 2021

Poznaliśmy wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia na rok 2021. Głosy oddawane były przez pierwszą połowę września za pomocą elektronicznej platformy www.bochniadecyduje.pl oraz bezpośrednio poprzez wypełnienie karty do głosowania w lokalu wyborczym zorganizowanym na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 24 302 osoby, głosowało zaś 1059 mieszkańców. Jak podaje Zespół ds. Ustalenia Wyników, Bochnianie w większości głosowali online. W lokalu wyborczym oddało głos 36 osób, przy czym 9 głosów uznano jako nieważne.

Na realizację projektów osiedlowych przeznaczono kwotę 795 819,50 zł – po 56 844,25 zł dla każdego z 14 osiedli. Kwota 94 745,00 zł pozostała nierozdysponowana i zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia zwiększa budżety dla projektów osiedlowych do podziału w drugiej turze po 6 767,50 zł na każde osiedle.

Szczegółowe opisy projektów można podejrzeć TUTAJ

Poniżej wyniki głosowania:

Osiedle nr 1 – ŚRÓDMIEŚCIE-CAMPI
• Zielone Aleje / 30 tys. zł
• Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu Solna Góra / 24 tys. zł

Kwota pozostała do wykorzystania: 2 844,25 zł

Brak wystarczających środków na realizację projektu Bocheński Klub Sportowy – wystawy plenerowe na stulecie klubu (22 120 zł)

Osiedle nr 2 – SŁONECZNE
• Zaskakujący ogród – Zagospodarowanie terenu zieleni jako ogrodu edukacyjnego / 56 844,25 zł

Osiedle nr 3 – KRZĘCZKÓW-ŁYCHÓW
• Budowa mini boiska na ul. Łychów / 30 tys. zł

Kwota pozostała do wykorzystania: 26 844,25 zł

Brak wystarczających środków na realizację projektu Remont istniejącego boiska do piłki nożnej przy ul. Podedworze oraz doposażenie placu zabaw ul. Krzęczków (56 844,25 zł)

Osiedle nr 4 – UZBORNIA
• Wykonanie remontu nawierzchni trawiastej na boisku w Parku Rodzinnym Uzbornia na dz. 6658/3 / 35 tys. zł
• Siłownia letnia na placu relaksacyjnym przy ul. Goslara / 21 844,00 zł
Kwota pozostała do wykorzystania: 0,25 zł

Osiedle nr 5 – NIEPODLEGŁOŚCI
• Poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedlowych / 50 tys. zł
• ZaGOZpodarowanie osiedla Niepodległości / 1 844,25 zł

Osiedle Dobrych Wibracji – Skrzydła Niepodległości / 3 tys. zł
• Skrzaty na Niepodległości / 2 tys. zł

Osiedle nr 6 – WINDAKIEWICZA
• Budowa obiektów małej architektury na Osiedlu Windakiewicza wraz z uzupełnieniem zieleni obok zestawu zabawowego / 56 844,25 zł

Osiedle nr 7 – KOLANÓW
• Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy osiedlowej / 56 844,25 zł

Osiedle nr 8 – DOŁUSZYCE
• Remont nawierzchni boiska / 56 844,25 zł

Osiedle nr 9 – CHODENICE
• Konserwacja istniejącego rowu przydrożnego / 22 tys. zł
• Montaż stojaków rowerowych wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów przy ul. Chodenickiej w pobliżu boiska piłkarskiego i TKKFu / 10 761,27 zł
• Wykonanie ogrodzenia/żywopłotu wzdłuż ogrodzenia działki TKKF Raba Chodenice / 7 183,20 zł

Kwota pozostała do wykorzystania: 16 899,78 zł

Brak wystarczających środków na realizację projektów Zagospodarowanie terenu zieleni otoczenia remizy OSP Chodenice (56 844,25 zł), Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy S. Wilczyńskiego i J. Dreścika (56 844,25 zł) oraz Montaż oświetlenia ulicznego na odcinku 200 metrów przy ul. Chodenickiej w pobliżu boiska piłkarskiego i TKKFu – 4 lampy (25 513,40 zł).

Osiedle nr 10 – KURÓW
• Zakup 5 szt. lamp ulicznych z 2 panelami słonecznymi wraz z montażem lamp solarnych (typ proponowany Andromeda 6) / 56 844 zł

Kwota pozostała do wykorzystania: 0,25 zł

Osiedle nr 11 – ŚW. JANA - MUROWIANKA
• Schody wraz z chodnikiem / 15 tys. zł
• Zielone płuca Osiedla św. Jana / 12 786,53 zł
• Jerzyki na Jana – Pożyteczne ptaki zamieszkujące osiedla / 1 600 zł
• Remont chodnika łączącego ul. Murowianka z blokiem Murowianka 27 / 6 150 zł

Kwota pozostała do wykorzystania: 21 307,72 zł

Brak wystarczających środków na realizację projektu Aktywna młodzież – nowy obszar placu zabaw (36 026,70 zł)

Osiedle nr 12 – SMYKÓW
• Park rekreacyjny w sąsiedztwie „BSAG” – plac zabaw / 56 844,25 zł

Osiedle nr 13 – KAROLINA - KRZECZOWSKA
• Zieleń przy „Karolinie” wraz z remontem chodnika / 56 840,00 zł Kwota pozostała do wykorzystania: 4,25 zł

Brak wystarczających środków na realizację projektu Odnowa drzewostanu na osiedlu Karolina (10 tys. zł)

Osiedle nr 14 – PROSZOWSKIE
• Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Goczałkowskich – boczna / 20 tys. zł
• Wiata śmietnikowa na osiedlu Na Buczków / 10 000 zł

Kwota pozostała do wykorzystania: 26 844,25 zł

Brak wystarczających środków na realizację projektów Poprawa bezpieczeństwa w rejonie dworca PKP w Bochni poprzez montaż monitoringu i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ulicy Garncarskiej (40 tys. zł)

DML
Info: UM Bochnia