Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-06-24 22:09:26 przez Czas2012

Wyremontują boisko przy II LO

Znalazły się pieniądze na modernizację boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 4. Samorząd powiatu bocheńskiego otrzymal na ten cel ponad 150 tys. zł. Za tą kwotę powstanie wielofunkcyjne boisko wraz z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury.

Do końca roku przy II LO i SP 4 powstanie boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz trzy boiska do badmintona.
W ramach prac przebudowane zostanie boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z osprzętem. Teren wokół boiska zostanie utwardzony. Zostaną zamontowane ławki i kosze. W projekcie przewidziany jest również remont odwodnienia i drenaż wraz odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnia boiska wykonana będzie jako strukturalna, poliuretanowa powłoka natryskowa w połączeniu z granulatem gumowym, która utworzy wysokoplastyczną, wodoprzepuszczalną i wytrzymałą strukturę. Warstwa natryskowa ułożona będzie na dynamicznej warstwie stabilizacyjnej wykonanej z granulatu gumowego zmieszanego z gresem kamiennym – informuje powiat bocheński.

Boisko zostanie wyposażone także w sprzęt niezbędny do uprawiania poszczególnych dyscyplin czyli słupy z tablicami i obręczami do koszykówki oraz słupy rozbieralne wraz z siatką do siatkówki i badmintona.

Całkowita wartość prac to ponad 480 tysięcy złotych, z czego ponad 330 tysięcy to środki własne powiatu. W związku z tym, że boisko zlokalizowane jest przy szkole Nr 4 powiat wystąpi również do miasta Bochnia z wnioskiem o współfinansowanie tego zadania.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.
W 2018 roku udało się przebudować jedno z innych boisk zlokalizowanych przy obu szkołach. Młodzież może bezpiecznie grać na nim w piłkę nożną oraz piłkę ręczną.

Foto: Przebudowane przy szkołach boisko do piłki nożnej