Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-23 10:20:45 przez system

Wyrok sądu w Krakowie: sołtysi mieli rację!

Gmina Bochnia przegrała proces<br />

We wtorek 23 października przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie zakończyło się postępowanie przeciwko Radzie Gminy Bochnia w sprawie uchwały pozbawiającej biernego prawa wyborczego zawieszonych wcześniej sołtysów.

Pewnym novum było to, że Wacław Woźnicki reprezentowany był przez pełnomocnika (do tej pory występował przed sądem sam), krakowskiego mecenasa Michała Szymeczko. Nieobecny był natomiast prawnik reprezentujący gminę. W piśmie przesłanym do sądu usprawiedliwiał się urlopem wypoczynkowym, zaplanowanym już dużo wcześniej.

Przewodnicząca składu sędziowskiego zapytała powodów co sądzą o propozycji mecenasa Roberta Tomczyka (jej obszerne fragmenty przytaczaliśmy w relacji z poprzedniej rozprawy) aby przewód sądowy w tej sprawie otworzyć na nowo. Zarówno Janina Chojnacka jak i mecenas Szymeczko stwierdzili, że nie ma do tego podstaw i proszą o wydanie wyroku już dziś. W podobnym duchu wypowiedziała się radczyni prawna wojewody, pani Katarzyna Gruca. Dodała, że dotychczasowe działania mecenasa Tomczyka świadczą najwyraźniej o chęci przewlekania sprawy w nieskończoność.

Sąd postanowił nie przedłużać postępowania i wydał wyrok. Uznał, że zaskarżona uchwała Rady Gminy jest nieważna w punkcie dotyczącym ograniczania biernego prawa wyborczego zawieszonych sołtysów. Wykazał jej sprzeczność zarówno z ustawą samorządową jak i z konstytucją. Ta pierwsza nie stawia żadnych ograniczeń osobom kandydującym, zarówno co do ich liczby jak i statusu społecznego. Konstytucja natomiast wyraźnie określa kto nie może startować w wyborach: są to przede wszystkim osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu, co w przypadku obojga zawieszonych sołtysów nie miało miejsca.

Dodatkowo sąd zadecydował, że Gmina powinna zwrócić Wacławowi Woźnickiemu 470 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W najbliższym czasie zarówno powodowie jak i wójt Gminy Bochnia mają otrzymać pisemne uzasadnienie wyroku. Nasza redakcja postara się przytoczyć je w całości.

Wyrok nie jest prawomocny. Gmina Bochnia ma 30 dni na odwołanie się do wyższej instancji Sądu Administracyjnego. Wacław Woźnicki, w „gorącym” komentarzu tuż po skończonej rozprawie przytoczył opinię swojego pełnomocnika, który stwierdził, że Gmina najprawdopodobniej nie będzie się odwoływać, gdyż nie ma na to wystarczających podstaw prawnych.

eb