Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-03-18 14:57:06 przez system

Wyróżniono najzdolniejszych uczniów „Mechanika”

W czwartek 17 marca w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni odbyła się uroczystość wręczenia listów pochwalnych prymusom największej na terenie miasta placówki edukacyjnej. W sumie uhonorowano 55 osób.

Najliczniejszą grupę wyróżnionych stanowili uczniowie kształcący się w technikach – 32 osoby. Nieco mniej reprezentantów miały klasy licealne – 16 uczniów oraz szkoły zawodowe, z których zostało odznaczonych 7 osób. Aby otrzymać pamiątkowy list pochwalny nie wystarczyła wyłącznie bardzo wysoka średnia, ale również co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.

Za szczególne osiągnięcia zostali nagrodzeni Jakub Zajma oraz Piotr Snopek, którzy otrzymali stypendium od premiera oraz Arkadiusz Mazurek, Michał Wilk oraz Marta Wojciechowska, którzy otrzymali podobną nagrodę od starosty.

Całość uroczystości, na której zgromadzili się najzdolniejsi uczniowie szkoły wraz ze swoimi rodzicami poprowadził Jan Balicki, dyrektor placówki. Wszyscy zgromadzeni mogli wziąć udział w ciekawym wykładzie pt. „Przez życie rowerem i autobusem” wygłoszonym przez absolwentkę „Mechanika” dr inż. Katarzynę Nosal, pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej. Na zakończenie odbył się natomiast występ artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną pt. „Muzyczne spotkanie z Grechutą”.