Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-02-24 02:58:45 przez system

XIII Zapustny Przegląd Grup Cygańskich

W ostatnią niedzielę karnawału w Wiejskim Domu Ludowym w Lipnicy Górnej odbył się po raz trzynasty Zapustny Przegląd Grup Cygańskich. Impreza zgromadziła liczne grono zapustników oraz widzów, którzy z trudem pomieścili się w sali widowiskowej.

Unikatowy w skali Województwa Małopolskiego zwyczaj, jakim są "Cygany" kontynuują na naszym terenie Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły obrzędowe oraz dzieci i młodzież korzystające ze świetlic. Wbrew obawom wielu osób zwyczaj ten nie zanika, a wręcz przeciwnie rośnie kolejne pokolenie lipniczan, którzy będą go kontynuowali.
Wśród 8 grup biorących w roku bieżącym w Przeglądzie, po raz pierwszy pojawiła się grupa złożona z przedszkolaków. Ich występ, a przede wszystkim autentyczne zaangażowanie spotkały się z gorącym przyjęciem widowni.
Jury złożone z pracowników Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej w składzie: Tadeusz Goryl, Danuta Mocię, Krystyna Łukasik uznało, że wszystkie grupy prezentujące się na scenie powinny zostać wyróżnione, bez przyznawania miejsc. Uczestnicy przeglądu zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, oraz w przypadku grup dorosłych i młodzieżowych nagrodami finansowymi. Dla dzieci natomiast przygotowano paczki ze słodyczami.
Na specjalne uznanie jury zasłużyła Gabrysia Bagińska z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Dolnej, która oprócz tytułu "Najsympatyczniejszej Cyganeczki" otrzymała również bilet do kina.
Na olbrzymie uznanie zasługują oczywiście autorskie piosenki i wiersze przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Górnej, oraz panie z Zespołu Pieśni "Raj" z Rajbrotu.

Organizatorzy Przeglądu Grup Cygańskich mają nadzieję, że z czasem zwyczaj "Cyganów" stanie się inspiracją dla innych instytucji i stowarzyszeń do podtrzymywania lokalnych zwyczajów karnawałowych — podobnie jak miało i ma to miejsce w przypadku Konkursu Lipnickich Palm stanowiącego wzorzec dla różnego rodzaju mniejszych konkursów palmowych.