Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-22 01:29:42 przez system

Z księdzem Oko o gender

Rodzina Radia Maryja w Bochni zaprasza w czwartek 11 grudnia o godz. 18.00 do Oratorium św. Kingi na wykład ks. prof. Dariusza Oko „Ideologia gender – od tolerancji do totalitaryzmu".

Ks. prof. Dariusz Oko - urodzony w 1960 r. w Oświęcimiu, kanonik E.c., wyświęcony na kapłana w 1985 r., - teolog, filozof oraz publicysta, ma stopień doktora habilitowanego.

Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1985. W 1991 obronił pracę doktorską z filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1992 pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i rezydent Parafii Świętej Jadwigi w Krakowie. W 1996 obronił na PAT pracę doktorską z teologii, a w 2011 habilitację z filozofii. Uczestniczy w dwóch projektach badawczych prowadzonych przez Katedrę Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego UPJPII: Teoriopoznawcze podstawy metafizyki oraz filozofii gender oraz Między sceptyzmem i agnostycyzmem a nihilizmem. Teoriopoznawcze uwarunkowania nihilizmu. Pełni posługę jako duszpasterz lekarzy archidiecezji krakowskiej.

Ideologia gender ma korzenie ateistyczne, a co najważniejsze brak jej podstaw naukowych. Niszcząc antropologię chrześcijańską, próbuje budować pseudonaukową filozofię. Podstawowym założeniem jest tożsamość płci na bazie kultury. Dlatego bycie kobietą lub mężczyzną może zależeć, według tej ideologii, od subiektywnego odczucia osoby. Ideologia gender jest kolejną kreacją rozumu ateistycznego, a w centrum stoi aksjomat, że płeć jest umową społeczną. Twórcy ideologii gender musieli wymyślić ersatz dla swojej egzystencji. Trzeba przy tym pamiętać, że największe zbrodnie w dziejach ludzkości popełniali ateiści m.in. Hitler, Stalin, Pol-Pot. Niebezpieczeństwo polega na tym, że zwolennicy gender chcą wpływać na wychowanie dzieci i młodzieży. Dlatego trzeba walczyć z tą ideologią, przede wszystkim poprzez rzeczową argumentację, a także czynny udział w radach rodziców w szkołach a przed wszystkim poprzez pełne zaangażowanie w życie polityczne i społeczne.

Wykład zostanie poprzedzony słowem wstępnym ks. dr. Marka Mierzyńskiego.