Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-06-12 19:27:39 przez Czas2012

Zaczęła się Oktawa Bożego Ciała

W miniony czwartek miało miejsce się jedno z najważniejszych świąt w Kościele Katolickim - Boże Ciało. To wspomnienie nie tylko ustanowienia Eucharystii ale także zaznaczenie autentycznej obecności obecności Chrystusa w znaku chleba i wina.

Jak wyjaśniają źródła katolickie: Święto Bożego Ciała powstało w XIII wieku pod wpływem nowych nurtów pobożności, koncentrującej się nie tylko na przyjmowaniu Komunii św., lecz na czci rzeczywistej obecności Chrystusa w znaku chleba i wina. Była to reakcja na herezję Berengariusza z Tours w XI wieku. Twierdził on, że przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest niemożliwa, ponieważ uwielbione Ciało Chrystusa znajduje się w niebie, a więc nie może równocześnie przebywać na ziemi, i to w wielu miejscach. Komunię św. rozumiał jako duchowe przyjmowanie Chrystusa. Do wprowadzenia święta Bożego Ciała przyczyniła się również zakonnica. Była to bł. Julianna, augustianka z klasztoru Mont Cornillon w diecezji LieOge w Belgii. W 1209 r. miała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Widzenia te zostały zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt kościelnych dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.

Według słów prymasa Polski abp Wojciecha Polaka "Uroczystość Bożego Ciała jest uroczystością, w której adorujemy Chrystusa najpierw za ustanowienie Eucharystii, ale akcent położony jest na obecność Chrystusa eucharystycznego wśród swego ludu, tzn., że w tych postaciach Ciała i Krwi Pańskiej jest rzeczywiście, prawdziwie obecny jest Jezus pośród nas" - powiedział mediom prymas Polski.

W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera na synodzie w Krakowie w 1320.

Tradycyjnie co roku ulicami miasta przez ulice Bochni przechodzi procesja Bożego Ciała, w której uczestniczą tłumnie mieszkańcy. Zwyczajem jest procesja do 4 ołtarzy, przy których odczytywane są stosowne fragmenty Pisma św. W tym roku jednak, ze względu na obostrzenia i zakazy wydane przez rząd, procesje nie wyszły poza place kościelne, a zamiast jednej głównej procesji odbywały się one po każdej mszy św. Ołtarze stały zwykle przy kościołach. Wierni proszeni byli o zakładanie maseczek oraz zachowywanie stosownych odległości.

Procesje potrwają przez 8 dni do zakończenia tzw. Oktawy Bożego Ciała.

Foto: Procesja przy kościele św. Pawła w Bochni

pw