Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-24 15:24:03 przez system

Zagraniczne staże uczniów „Budowlanki”

<html />

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni otrzymał dofinansowanie w wysokości 44 tys. euro na wyjazdy na staże do Niemiec (rejon Lipska) dla uczniów uczących się w zawodzie technik budownictwa, w ramach projektu „Praktyki w krajach Unii Europejskiej inwestycją w przyszły sukces zawodowy”.

Projekt przewiduje wyjazd dwóch 10-cio osobowych grup uczniów na dwutygodniowe praktyki do Niemiec w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15, a ponadto przygotowanie językowe poprzez udział w intensywnym kursie języka niemieckiego w okresie poprzedzającym staż.

Wyjazd na staż jest dla uczniów całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie obejmuje między innymi pokrycie kosztów kursu językowego, przejazdów autokarem do Niemiec, kosztów pobytu (zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia itp.), dwudniowej wycieczki do Berlina i do Drezna.

Uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe w niemieckich firmach budowlanych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów branży budowlanej, zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, kształtowanie postaw samodzielności i przedsiębiorczości, zwiększenie szans na znalezienie dobrej pracy, zapoznanie z technologiami stosowanymi w budownictwie niemieckim, tamtejszą organizacją i kulturą pracy.

Uczniowie „Budowlanki” mają możliwość skorzystania z wyjazdów na zagraniczne praktyki już po raz kolejny. Poprzednio były to staże w Plymouth w Wielkiej Brytanii.