Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-06-21 23:49:35 przez KacperGlod

Zainaugurowano Powiatową Radę Rynku Pracy!

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy - organu opiniodawczo-doradczego Starosty Bocheńskiego w sprawach polityki rynku pracy.

W marcu zakończyła się kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy. Trwała ona przez 4 lata, od 2019 do 2023 roku. Teraz odbyło się zaś posiedzenie otwierające kolejną kadencję tego organu.

W trakcie posiedzenia Starosta Bocheński Adam Korta wraz z Danutą Michałek Dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni wręczyli akty powołania dla członków Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2023-2027, w skład której weszli:

  • Przewodniczący PRRP - Ryszard Drożdżak
  • Wiceprzewodnicząca PRRP - Agnieszka Morawiec
  • członkowie: Ireneusz Dudek, Marcin Gorczyca, Krzysztof Kołodziejczyk, Jan Piwowarczyk, Wiesław Rajca, Grażyna Rzepka, Edward Sitko, Artur Tabor, Wojciech Wrona.

Do zakresu działania Powiatowej Rad należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz sprawozdań z jego realizacji, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków i sprawozdań z ich wykorzystania.

Zobacz też:

Powiatowa Rada Rynku Pracy zakończyła kadencję