Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-11 23:11:02 przez Czas2012

Zamknięte szkoły i instytucje, sport bez publiczności – władze wprowadzają środki zaradcze

Od jutra nasze życie diametralnie się zmieni. Przynajmniej na dwa tygodnie. Uciec można tylko do sklepu albo na spacer, jeśli ktoś się nie boi. Wszystko za sprawą pandemii koronawirusa (sytuację tak określiła Światowa Organizacja Zdrowia).

Coraz więcej przypadków zachorowań na koronowirusa (na chwilę obecną jest ich 31) zmusiło rząd do podjęcia środków zaradczych i profilaktycznych. Jak już wiemy najbardziej narażone na zakażenie są osoby przebywające w miejscach zatłoczonych lub gdzie przebywa dużo ludzi. To m.in. dworce, kina, szkoły, teatry. Z dniem dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie o zamknięciu tych miejsc gdzie ryzyko zachorowania jest szczególnie duże.

Dziś premier ogłosił zamknięcie szkół i przedszkoli na 2 tygodnie. Również wszystkie imprezy masowe zostały odwołane, a także działalność kin, teatrów, filharmonii, muzeów.

Oficjalne komunikaty w tej sprawie wystosowali wojewodowie w tym i wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Czytamy w nim:

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

1) zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;

2) polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik

O zawieszeniu działalności oficjalnie poinformowały nas Miejski Dom Kultury gdzie czasowo odwołano imprezy i zajęcia oraz zamknięto kino Regis. W komunikacie czytamy:

W związku z decyzją sztabu kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego – MIEJSKI DOM KULTURY W BOCHNI zmuszony jest ZAMKNĄĆ KINO I ODWOŁAĆ CZASOWO WSZYSTKIE ZAPLANOWANE IMPREZY, WYKŁADY, SPOTKANIA I ZAJĘCIA SEKCJI MDK.

O zamknięciu informuje także Biblioteka: Informuję, że związku z decyzją o zamknięciu placówek kulturalnych, Biblioteka i jej filie od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania będą zamknięte dla osób wypożyczających i korzystających ze zbiorów Biblioteki. Odwołane są wszystkie planowane zajęcia i spotkania – napisała w oficjalnym komunikacie Dorota Rzepka - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

Podobny komunikat przesłały także muzea w tym i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Bocheńskie Muzeum nie ogłosiło jeszcze komunikatu jednak z pewnością zgodnie z rozporządzeniem także będzie zamknięte dla zwiedzających.

Od jutra nie będzie również zajęć w szkołach

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jednocześnie apelujemy do Państwa o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej – podała Anna Ostrowska Rzecznik Prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z rozporządzeniem nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i najprawdopodobniej podczas najbliższych zebrań i zaleceń mogą organizować i przygotowywać lub polecać materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Współpraca może się odbywać za pomocą dziennika elektronicznego za pomocą którego szkoła i nauczyciele mają kontakt zarówno z uczniami jak i rodzicami.

Co zrobią pracujący rodzice ze swoimi dziećmi? Otóż jeden z rodziców, decyzją rządu, może dostać 2 – tygodniowy, pełnopłatny urlop dla opieki nad potomstwem, które nie pójdzie do szkoły czy przedszkola.

Praktyki studenckie zawieszone

Zawieszenie zajeć edukacyjnych spowodowało także wstrzymanie praktyk m.in. w bocheńskim szpitalu: W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i informacją przekazaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego o zamknięciu placówek oświatowych, Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o zaprzestaniu realizacji praktyk studenckich począwszy od dnia 12.03.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać wyłącznie telefonicznie w Dziale Kadr: 14 615 32 04 - czytamy w komunikacie.

Sport bez publiczności

Środki zabezpieczające wprowadził również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni zaplanowane imprezy sportowe organizuje bez udziału publiczności – aż do odwołania. Decyzja ta została podjęta m.in. w zw. z rekomendacją Ministerstwa Sportu.

Od piątku 13 marca nie będzie można także korzystać z bcheńskiej pływalni. Jej dyrektor zapowiedział zamknięcie basenu do odwołania.

Infolinia: https://www.gov.pl/web/koronawirus