Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-05-16 19:44:43 przez system

Zanieczyszczona woda w Gminie Bochnia

16 maja Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że woda pochodząca ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie jest niezdatna do picia w obrębie wsi Wola Nieszkowska ( droga od oczyszczalni ścieków w kierunku Sobolów – Zonia) oraz Nieszkowice Wielkie (droga pod pomnik lotników oraz w kierunku Olchawy).

Przyczyną jest zanieczyszczenie bakteriami coli, która wynosiło 14jtk/100ml wody, podczas kiedy powinno być 0jtk/100ml. Mieszkańcom obu wsi będzie dostarczana woda butelkowana do odbioru u sołtysów obu wiosek, a także w przy oczyszczalni ścieków w Nieszkowicach Wielkich.

W miejscowościach Moszczenica, Siedlec i Chełm woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia, wymaga jednak przegotowania, gdyż zawiera zbyt dużo mikroorganizmów.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca jako zarządca obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.