Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-14 12:06:31 przez system

Załóż własną firmę i zgarnij 40 000 złotych

W dniach od 14 do 27 kwietnia 2009 r. odbędzie się nabór do II edycji projektu "Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą". Projekt jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z 8 instytucjami otoczenia biznesu działającymi na terenie całego województwa małopolskiego.

Za realizację projektu w powiecie myślenickim i bocheńskim odpowiada Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego. Projekt oprócz szkoleń i doradztwa oferuje pomoc finansową w postaci dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł (wypłacane co miesiąc przez pół roku, a w uzasadnionych przypadkach przez rok). Jednak aby otrzymać wspomniane 40 tys. zł. trzeba mieć wkład własny, który wynosi 15 proc. wysokości dotacji, co w przeliczeniu na złotówki daje około 6 tys. zł

Rekrutacja będzie prowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni przy ulicy Wojska Polskiego 3.
W dniach od 14 do 27 kwietnia będzie można złożyć dokumenty, które należy wypełnić w wersji elektronicznej i dostarczyć do punktu obsługi w wersji papierowej. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni
poniedziałek w godzinach od 8.00 — 16.00,
wt. — pt w godz. 7.00 — 15.00.

Aby wziąć udział w projekcie trzeba być na stałe lub czasowo zameldowanym na terenie województwa małopolskiego i na jego terenie zarejestrować swoją przyszłą firmę. To nie wszystko, ważne jest, aby zainteresowany projektem nie prowadził w ciągu ostatniego roku działalności gospodarczej.
Na dodatkowe punkty przy ocenie mogą liczyć osoby młode (do 25. roku życia), a także te, które ukończyły 50 lat, kobiety, mieszkańcy terenów wiejskich i małych miast, a także osoby niepełnosprawne. Osoby spełniające kilka kryteriów na raz mogą liczyć na zsumowanie dodatkowych punktów, które liczyć się będą na etapie rozpatrywania wniosków.

Wzory formularzy oraz wszelkie informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej www.nowafirma-malopolska.pl i www.marg.myslenice.pl

Dodatkowe informacje:
Formularz rekrutacyjny należy wypełnić w wersji elektronicznej, a wydrukowaną wersję papierową wraz załączaną kserokopią Dowodu Osobistego oraz stosownymi oświadczeniami, jeśli będą wymagane ( w przypadku osób nie zameldowanych na terytorium województwa małopolskiego czy osób niepełnosprawnych) należy dostarczyć w wyznaczonym terminie rekrutacji. Ważne, jest aby całość nie przekroczyła czterech stron A-4. W formularzu należy opisać:
- swój pomysł na biznes,
- dotychczasowe doświadczenie związane z planowanym biznesem,
- podać miejsce siedziby,
- zakres działalności,
- powód dokonania takiego wyboru,
- na czym będzie polegać planowane przedsięwzięcie,
- jakich spodziewamy się korzyści i pokazać na czym polegać będzie innowacyjność rynkowa pomysłu dla usługi lub produktu.
Dodatkowo należy złożyć załącznik nr 2, który również jest dostępny na stronie internetowej projektu.

Do 27 kwietnia będzą przyjmowane zgłoszenia, a następnie zostanie wyłonionych 60 osób, które przejdą rozmowy z doradcą zawodowym i napiszą test predyspozycji przedsiębiorczych.

Do drugiego etapu projektu zakwalifikuje się do 15 osób. Przejdą przez 100 godzinne szkolenie i 20 godzin doradztwa. Po szkoleniu każda z tych osób będzie musiała napisać biznesplan, a 9 z nich otrzyma wsparcie w wysokości do 40 tys. zł.

Więcej informacji można uzyskać
pod numer telefonu 012 274 43 43.