Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-21 21:09:23 przez system

Zaprezentowano roboczą wersję rewitalizacji centrum Bochni

W czwartek, 21 stycznia w bocheńskim magistracie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowana została robocza wersja programu rewitalizacji Bochni. Najważniejszymi punkami dokumentu jest „naprawa” Rynku oraz Plant Salinarnych.

Program rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025 był efektem kilkumiesięcznych prac konsultacyjno – koncepcyjnych. – Ciężka praca zaowocowała konkretnymi propozycjami. Jest to jednak ciągle tylko wersja robocza. Oznacza to, że mieszkańcy Bochni oraz przedstawiciele poszczególnych instytucji mogą wnosić swoje zastrzeżenia i uwagi – zaznaczył podczas spotkania z dziennikarzami burmistrz miasta, Stefan Kolawiński.

Przygotowany program zawiera propozycje wieloletnich działań, które do 2025 roku mają zaowocować gruntowaną przemianą centrum miasta. Opiera się on na dwóch, kluczowych projektach, zawierających szereg mniejszych podprojektów, których celem jest ożywienie ścisłego centrum miasta poprzez stworzeniem w nim przestrzeni dla mieszkańców oraz coraz liczniej odwiedzających miasto turystów i kuracjuszy.

Pierwszy z nich - Zintegrowany Projekt Rynek - zakłada między innymi przemodelowanie obecnego otoczenia Rynku wraz z uspokojeniem ruchu samochodów i utworzeniem przestrzeni rekreacyjnej, tzw. salonu miejskiego. Projekt zakłada również odnowę płyty Rynku z symbolicznym zaznaczeniem ratusza, który niegdyś znajdował się na centralnym placu miasta. Projektowane zmiany obejmą przyległe do Rynku ulice, między innymi: Solną, Dominikańską, Wąską, Szewską, Wolnicę, Mickiewicza i Plac św. Kingi.

Natomiast Zintegrowany Projekt Planty - poza rewaloryzacją, wymagającej pilnej interwencji zieleni Plant Salinarnych - zakłada przywrócenie obecnej przez wieki w tym obszarze wody. Staw salinarny, usytuowany niegdyś u zbiegu ulic Orackiej i Regis symbolizować będzie nowoczesna multimedialna fontanna, dająca ulgę w upalne letnie dni. W jej obszarze, na tafli wody prezentowane będą udźwiękowione animacje multimedialne. Zupełnie nowym obiektem, ale ściśle związanym z solnym dziedzictwem Bochni, będzie tężnia solankowa wraz z komorą solną, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Plant. Poza bezdyskusyjnymi walorami zdrowotnymi obiekt będzie kolejną atrakcją turystyczną Bochni.

Przedstawione powyżej nowe „przestrzenie” mają sprawić, że chętnie będzie się w nich przebywać, wypoczywać, mieszkać oraz inwestować, a bogata oferta zachęci do uczestnictwa w różnorakich wydarzeniach kulturalnych. Zrewitalizowane Śródmieście ma być miejscem, gdzie mieszkańcy, jak i turyści zawsze znajdą coś dla siebie, by w nietuzinkowy sposób spędzić czas, a przedsiębiorcy powód do rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności.

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią dopełnienie działań podjętych w obu projektach kluczowych. Łącznie tworzą one listę 53 projektów o sumarycznej wartości szacunkowej 118 mln złotych. W przeważającej części to projekty Gminy Miasta Bochnia i jej jednostek organizacyjnych (Miejski Dom Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum im. St. Fischera, MCDiM Ochronka) – 37 projektów, ale także Powiatu Bocheńskiego, Kopalni Soli Bochnia, organizacji pozarządowych i partnerów prywatnych – kolejnych 16 projektów. W zaproponowanej w programie strukturze źródeł finansowania projektów 21,59% stanowią środki własne projektodawców, 9,15% - kredyty i pożyczki 64,74% - środki z funduszy UE oraz 4,52% - środki ze źródeł krajowych. - Na tak duże zewnętrze środki finansowe pozwalające na dokonanie zmian w tkance miasta możemy liczyć po raz ostatni. Oczywiste jest wiec, że musimy tą szansę wykorzystać jak najlepiej. Ten wieloletni plan wymaga zaangażowania finansowego miasta. Trzeba zaznaczyć również, że Bochnia będąca w dobrej kondycji finansowej bez problemu może uzyskać środki finansowe w wkład własny – stwierdził podczas konferencji prasowej Stefan Kolawiński.

Zaprezentowany Program Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025 jest wynikiem kilkumiesięcznych prac powołanego w celu jego opracowania zespołu, pracującego pod kierownictwem eksperta ds. rewitalizacji - dr inż. architekt Dagmary Mliczyńskiej-Hajdy. W skład zespołu weszli pracownicy magistratu na czele z jego koordynatorem – Dominiką Ropek, architekt miejską oraz przedstawicielami sektora pozarządowego. Prezentowany dokument powstał po szeregu wstępnych spotkań konsultacyjnych z różnymi grupami społecznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi i kluczowymi partnerami (z różnych sektorów) działającymi na terenie objętym rewitalizacją, przy wykorzystaniu wyników badań ankietowych wśród mieszkańców i turystów oraz analizy danych z Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Policji, MOPS oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ewidencji Ludności.

Zespół ds. Rewitalizacji zachęca mieszkańców Bochni i wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta do zapoznania się z treścią projektu Programu Rewitalizacji Bochni oraz zgłaszania uwag, propozycji i własnych pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Formy kontaktu:
• mailowo na adres: rewitalizacjabochni@umbochnia.pl,
• pisemnie: składając wnioski/uwagi na dzienniku podawczym Urzędu lub wysyłając korespondencję na adres urzędu (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, z dopiskiem „Rewitalizacja”).

Ostateczny termin zakończenia obecnego etapu konsultacji upływa 29 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje na temat rewitalizacji miasta oraz treść projektu Programu znajdują się na stronie internetowej miasta: www.bochnia.pl.

Do pobrania: Program Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025 - wersja robocza