Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-04 04:31:39 przez system

Zastrzeż swoje dokumenty

Z uwagi na coraz bardziej wyrafinowane formy przestępczości z wykorzystaniem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości z inicjatywy banków, przy Związku Banków Polskich, został uruchomionyogólnopolski System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (System DZ).

System został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, karty płatnicze i dowody
rejestracyjne) oraz ochrony depozytów bankowych. Tylko w 2008 r. Policja zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad 30 tysięcy przypadków podrabiania dokumentów tożsamości. W tym samym czasie w bankach odnotowano ponad 12 tysięcy przypadków prób dokonani oszustw z użyciem skradzionych lub podrobionych dokumentów na ogólną kwotę ponad 320 mln złotych. Każdego dnia przestępcy podejmują kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem, przy różnego rodzaju transakcjach.
Związek Banków Polskich prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest upowszechnianie wiedzy o tym, jak można przeciwdziałać przykrym konsekwencjom
utraty dokumentów oraz poszerzanie wiedzy o możliwości i potrzebie zastrzegania w bankach wszystkich utraconych dokumentów tożsamości bez względu na to, czy
zostały one skradzione czy zagubione. Zastrzeżeń mogą dokonywać klienci banków, jak również osoby, które nie korzystają z usług bankowych.
Patronat nad kampanią objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czynnie wspiera ją także Policja — we wszystkich jednostkach terenowych znajdują się
plakaty i naklejki informujące o Systemie DZ — m.in. dzięki temu, w ostatnim półroczu, o połowę wzrosła liczba zastrzeganych dokumentów — i obecnie sięga już prawie 4 000 dokumentów tygodniowo.
Zastrzeżenia przyjmowane są w placówkach bankowych. Informacja o zastrzeżeniu dokumentu tożsamości umieszczona w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE pojawia się w Systemie w czasie niemal rzeczywistym umożliwiając wyeliminowanie dokumentu z obrotu. Informacje są przekazywane wszystkim uczestnikom Systemu. Korzystają z niego m.in. banki, operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska. Dokumenty mogą sprawdzać m.in. notariusze, hotele, wypożyczalnie, agenci rozliczeniowi, pośrednicy finansowi, agencje pośrednictwa sprzedaży i wynajmu mieszkań oraz innych nieruchomości. Taka funkcjonalność Systemu daje pełne poczucie bezpieczeństwa osobie, która utraciła dokument tożsamości i dokonała jego zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, chroniąc ją przed nadużyciami na jej niekorzyść i uniemożliwiając posłużenie się dokumentami przez osoby nieuprawnione.
Szczegółowe informacje o kampanii znajdują się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl