Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-13 16:01:44 przez system

Zawyją alarmy lotnicze

14 października w godz. 6.00 – 19.00 zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pk. Renegade/Sarex-15/II, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

Podczas treningu będą przekazywane drogą radiową ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statucie Renegade, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W związku z powyższym istnieje możliwość uruchomienia syren alarmowych na określonym obszarze powiatu.

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Przypominamy, że modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty oznacza ogłoszenie alarmu, natomiast trzyminutowy sygnał ciągły to odwołanie alarmu.