Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-03-20 15:33:10 przez system

Zbliżają się wybory osiedlowe

W poniedziałek 23 marca rozpocznie się cykl spotkań osiedlowych, na których zostaną wyłonione nowe zarządy osiedla.

Kadencja samorządów osiedlowych zbliżona jest do kadencji władz miasta, dlatego w 14 punktach Bochni odbędą się spotkania, mające wyłonić nowe zarządy osiedli, Spotkania te są też dobrą okazją do omówienia spraw dotyczących funkcjonowania różnych rejonów Bochni, zwłaszcza że obecny na nich jest burmistrz miasta.

Harmonogram poszczególnych spotkań:
1. Os. Niepodległości – 23 marca, godz. 17.00 – Gimnazjum Nr 2,
2. Os. Windakiewicza – 24 marca, godz. 17.00 – Gimnazjum Nr 2,
3. Os. Kolanów – 8 kwietnia, godz. 17.00 – świetlica osiedlowa,
4. Os. Dołuszyce – 9 kwietnia, godz. 17.00 – świetlica osiedlowa,
5. Os. Uzbornia – 13 kwietnia, godz. 17.00 – Urząd Miasta,
6. Os. Krzęczków – Łychów – 14 kwietnia, godz. 17.00 – PSP Nr 4,
7. Os. Chodenice – 15 kwietnia, godz. 17.00 – świetlica osiedlowa,
8. Os. św. Jana – Murowianka – 16 kwietnia, godz. 17.00 – PSP Nr 4,
9. Os. Kurów – 20 kwietnia, godz. 17.00 – świetlica osiedlowa,
10. Os. Smyków – 21 kwietnia, godz. 17.00 – świetlica osiedlowa,
11. Os. Karolina – 22 kwietnia, godz. 17.00 – DPS,
12. Os. Proszowskie – 23 kwietnia, godz. 17.00 – baza BZUK,
13. Os. Śródmieście – Campi – 27 kwietnia, godz. 17.00 – PSP Nr 2,
14. Os. Słoneczne – 28 kwietnia, godz. 17.00 – świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej.