Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Utworzono: 2019-12-12 18:46:19 przez eb

Zdejmą Kazika z cokołu!

Renowacja pomnika Kazimierza Wielkiego

Na początku przyszłego tygodnia zdemontowany zostanie pomnik króla Kazimierza Wielkiego. W środę 11 grudnia ustawiono rusztowanie, które umożliwi bezpieczne przeprowadzenie tej czynności.

/media/user/images/upload/Grudzien/2019/Kazimierz_Wlk_zdjety_z_cokolu.jpgZałożeniem ogólnym do restauracji pomnika jest przeprowadzenie pełnej konserwacji figury króla Kazimierza wykonanej z wapienia pińczowskiego. To cenne dzieło sztuki o dużych walorach artystycznych, jakim jest niewątpliwie pomnik, wymaga szczególnej uwagi, dlatego wszystkie prace konserwatorskie będą wykonywane pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora zabytków. Pomnik zostanie przekazany do renowacji specjalistycznej firmie. Zastosowane materiały i technologie będą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i użytkowe i posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami - informuje Urząd Miasta.

Pomnik króla Kazimierza Wielkiego wzniesiony został w 1871 roku na fali patriotycznego ożywienia związanego z odkryciem w katedrze wawelskiej szczątków tego ważnego dla rozwoju Polski monarchy. 24 października 1870 roku Rada Miejska podjęła następującą uchwałę: „Na głównym Rynku Bochni wystawiony ma być pomnik na cześć Króla Polskiego JMĆ Kazimierza Wielkiego, któren był ojcem i wielkim dobrodziejem miasta Bochni”. Wykonany z wapienia pińczowskiego pomnik jest dziełem Walerego Gadomskiego (1833-1911), profesora rzeźby w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a prac nad jego powstaniem doglądam sam Jan Matejko, który osobiście zaangażował się w powstanie pomnika. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 29 maja 1871 roku.

Pierwszej poważnej renowacji i zmian otoczenia pomnika dokonano w 1933 roku. Okazją ku temu były uroczyste obchody 600-lecia wstąpienia na tron Kazimierza Wielkiego. Od 1964 roku, czyli od czasu przebudowy rynku, pomnik przez następne ćwierćwiecze miał zupełnie inny wygląd. Wtedy to obok pomnika założono skwer. W 1988 roku podczas kolejnej konserwacji rzeźby zrekonstruowano cokół według pierwotnego wzoru. Ostatniego raz pomnik demontowany był dość niedawno bo w 2000 roku, kiedy to dokonano jego oczyszczenia i konserwacji.

Info: UM

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Bochnia lata przedwojenne
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.