Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-12-12 18:46:19 przez eb

Zdejmą Kazika z cokołu!

Renowacja pomnika Kazimierza Wielkiego

Na początku przyszłego tygodnia zdemontowany zostanie pomnik króla Kazimierza Wielkiego. W środę 11 grudnia ustawiono rusztowanie, które umożliwi bezpieczne przeprowadzenie tej czynności.

/media/user/images/upload/Grudzien/2019/Kazimierz_Wlk_zdjety_z_cokolu.jpgZałożeniem ogólnym do restauracji pomnika jest przeprowadzenie pełnej konserwacji figury króla Kazimierza wykonanej z wapienia pińczowskiego. To cenne dzieło sztuki o dużych walorach artystycznych, jakim jest niewątpliwie pomnik, wymaga szczególnej uwagi, dlatego wszystkie prace konserwatorskie będą wykonywane pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora zabytków. Pomnik zostanie przekazany do renowacji specjalistycznej firmie. Zastosowane materiały i technologie będą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i użytkowe i posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami - informuje Urząd Miasta.

Pomnik króla Kazimierza Wielkiego wzniesiony został w 1871 roku na fali patriotycznego ożywienia związanego z odkryciem w katedrze wawelskiej szczątków tego ważnego dla rozwoju Polski monarchy. 24 października 1870 roku Rada Miejska podjęła następującą uchwałę: „Na głównym Rynku Bochni wystawiony ma być pomnik na cześć Króla Polskiego JMĆ Kazimierza Wielkiego, któren był ojcem i wielkim dobrodziejem miasta Bochni”. Wykonany z wapienia pińczowskiego pomnik jest dziełem Walerego Gadomskiego (1833-1911), profesora rzeźby w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a prac nad jego powstaniem doglądam sam Jan Matejko, który osobiście zaangażował się w powstanie pomnika. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 29 maja 1871 roku.

Pierwszej poważnej renowacji i zmian otoczenia pomnika dokonano w 1933 roku. Okazją ku temu były uroczyste obchody 600-lecia wstąpienia na tron Kazimierza Wielkiego. Od 1964 roku, czyli od czasu przebudowy rynku, pomnik przez następne ćwierćwiecze miał zupełnie inny wygląd. Wtedy to obok pomnika założono skwer. W 1988 roku podczas kolejnej konserwacji rzeźby zrekonstruowano cokół według pierwotnego wzoru. Ostatniego raz pomnik demontowany był dość niedawno bo w 2000 roku, kiedy to dokonano jego oczyszczenia i konserwacji.

Info: UM

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Bochnia lata przedwojenne