Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-02-25 02:07:01 przez system

Zdjęcie z Bochni ilustruje mocny tekst

"Niech zginą polskie psy!" Polacy mieli być wymordowani" - tak jeden z portali internetowych zaczyna tekst o eksterminacji ludności polskiej podczas II wojny światowej. Tekst ilustrowany jest słynnym zdjęciem z egzekucji na Uzborni.

Paweł Rybicki, autor artykułu stawia tezę, że podczas II wojny światowej okupanci niemieccy zamierzali na zawsze zetrzeć Polskę i Polaków z powierzchni ziemi. Daje na to wiele dowodów, między innymi wypowiedź gauleitera Gdańska Albert Forstera, który pod koniec września 1939 roku przyjechał do świeżo zdobytego Wejherowa. Przemówił tam do miejscowych Niemców: "Musimy tych zawszonych Polaków wytępić począwszy od kołyski, (...) w ręce wasze oddaję los Polaków, możecie z nimi robić, co chcecie!" W odpowiedszi miał usłyszeć od rozentuzjazmowanego tłumu: "*Niech zginą polskie psy!"

  • Autor udowadnia dalej, że mordowanie Polaków tylko z pozoru miało charakter spontaniczn, pod wpływem m.in. takich przemówień jak Forstera. W rzeczywistości już przed wybuchem wojny niemieccy naukowcy (głównie z uniwersytetu w Berlinie) przygotowali Generalny Plan Wschodni (Generalplan Ost) - koncepcję zagospodarowania terenów wschodniej Europy przez zwycięską rasę panów. Według uniwersyteckich wyliczeń, III Rzesza potrzebowała tylko 3 milionów Polaków zamienionych w niewolników. Pozostałe miliony zamierzano wyeliminować — tak samo jak Żydów.

Adolf Hitler już 22 sierpnia 1939 roku, podczas odprawy dla dowódców Wehrmachtu, ogłosił plan ludobójstwa Polaków:"*Przygotowałem więc, na razie tylko na Wschodzie, oddziały Totenkopf i rozkazałem im zabijać bez litości i pardonu mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której potrzebujemy."

  • Do 1941 roku Niemcy zajmowali się przede wszystkim eksterminacją Polaków. Żydów zamknięto w gettach, ale to Polacy byli pierwszymi więźniami Auschwitz i innych obozów koncentracyjnych. Przeciwko Polakom wprowadzono także wiele identycznych praw, jak przeciwko Żydom. Np. mogli być zabici natychmiast "na miejscu przestępstwa". A takim "przestępstwem" mogło być jakiekolwiek złamanie przepisów narzuconych przez okupacyjne władze.

Nazistowscy przywódcy precyzyjnie koordynowali swoje działania z działaniami sojuszników. Od września 1939 roku do marca 1940 roku odbyły się na okupowanych terenach Polski cztery wspólne konferencje Gestapo oraz NKWD. Obie zbrodnicze organizacje wspólnie stworzyły plan eliminacji narodu polskiego. Szokująca jest podana przez Rybickiego informacja, jak metodycznie i długofalowo podchodzono do tego "zagadnienia". Otóż, jak szacowali Niemcy około… 1975 roku wymordowanych lub wywiezionych z terytorium Polski miało być 95 proc. Polaków.

Pełny tekst Pawła Rybickiego można znaleźć tutaj