Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-06 16:36:54 przez system

Zgłębią tajniki dostępu do informacji publicznej

Fundacja Stańczyka i Stowarzyszenie Gmina Bochnia dla Wszystkich zapraszają mieszkańców, przedstawicieli NGO i inne zainteresowane osoby z terenu województwa małopolskiego na szkolenie z dostępu do informacji publicznej, które odbędzie się w sobotę 16 lutego w godz. 9.30 – 16.00 w Hotelu Cold przy ul. Storynka 5 w Bochni.

Szkolenie jest adresowane zarówno do osób, które nie mają dużego doświadczenia w temacie dostępu do informacji, jak i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie jest bezpłatne, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek i zwrot kosztów podróży dla osób dojeżdżających na szkolenie spoza Bochni. Uczestnicy szkoleń otrzymają też certyfikaty ukończenia szkolenia.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Przyjazny Urząd – dostęp do informacji publicznej w urzędach gmin i miast woj. śląskiego i małopolskiego”, realizowanego przez Fundację wspólnie ze Stowarzyszeniem Bona Fides z Katowic dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest m.in. podniesienie świadomości i znajomości prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej wśród obywateli naszego regionu.

Program szkoleń przygotowany został m.in. na podstawie wyników przeprowadzonego w pierwszej połowie 2012 r. monitoringu dostępu do informacji publicznej na wniosek w urzędach gmin woj. małopolskiego oraz doświadczeń Fundacji Stańczyka, jako organizacji prowadzącej doradztwo dla obywateli i NGO w tym zakresie.

Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
• czym jest informacja publiczna?
• jakie ma ona znaczenie dla życia każdego i każdej z nas?
• kto musi ją udostępniać?
• jakie są ograniczenia w udostępnianiu informacji?
• kto może wnioskować o informację?
• jakie obowiązują w tej kwestii procedury (na bazie ustawy o dostępie do informacji publicznej)?
• jak przygotowywać wnioski o dostęp do informacji publicznej?

Trenerami są prawnicy i praktycy – na co dzień korzystający ze swoich praw i egzekwujący je:

Przemysław Żak - absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska pt. Polska regulacja dostępu do informacji publicznej. Analiza krytyczna wybranej problematyki). Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. Członek Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Członek zarządu Fundacji Stańczyka. Zainteresowania zawodowe: aspekty prawne działalności NGO (w szczególności postępowanie rejestrowe, zapisy statutowe), teoria prawa administracyjnego, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, problematyka dostępu do informacji publicznej.

Anna Rozkuszka - studentka prawa UJ, zainteresowana prawnymi aspektami działalności strażniczej i NGO, praktycznymi i teoretycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej. Brała udział w różnych działaniach z zakresu kontroli obywatelskiej, dzięki którym zdobyła również doświadczenie z zakresu stosowania prawa do informacji. Członkini Zarządu Fundacji Stańczyka.

W celu zapisania się na szkolenie należy, nie później niż do 13 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.stanczyk.org.pl/szkolenie-dostep-do-informacji-publicznej-w-bochni.

Przy zapisach liczy się kolejność zgłoszeń. Każda przyjęta osoba otrzyma potwierdzenie wraz z podaniem dokładnego miejsca szkolenia.