Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-01 11:18:40 przez system

Zgoda na podwyżkę poborów dla burmistrza miasta

Rada Miasta podjęłą uchwałę o podwyżce dla burmistrza Stefana Kolawińskiego

W czasie styczniowej sesji Rady Miasta (31.01.) radni zajęli się m.in. budzącym najwięcej kontrowersji projektem uchwały dotyczącej wzrostu poborów dla burmistrza Stefana Kolawińskiego. Inicjatorem uchwały był Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Scisło.

W czasie dyskusji przed głosowaniem wspomnianego projektu Przewodniczący Rady Miasta stanowczo bronił swojego pomysłu: Burmistrz pracuje od poniedziałku do niedzieli włącznie. Jest tu na sali dwóch byłych burmistrzów, którzy dobrze o tym wiedzą, śpi się z telefonem, bo nie wiadomo kto zadzwoni i w jakiej sprawie. Burmistrz powinien być wynagradzany tak jak przysługuje na to stanowisko. Ponadto po zwolnieniu jednego z zastępców burmistrza większość obowiązków wziął na siebie burmistrz Kolawiński – argumentował Kazimierz Scisło. Przewodniczący odpowiedział również na zarzuty jakie pojawiły się w komentarzach internetowych po opublikowaniu informacji o planowanej podwyżce: Ktoś pytał jakie ma burmistrz osiągnięcia. Proszę państwa burmistrz pracuje i ma osiągnięcia. Burmistrz zawsze mówi, że Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej jest dziełem jego poprzedników, ale to on pozyskał 25 mln zł na Strefę – stwierdził Przewodniczący Rady Miasta.

Najwięcej negatywnych komentarzy wobec planowanej podwyżki padło z ust radnych PiS. Już na początku sesji, w trakcie ustalania porządku obrad radny Bogdan Kosturkiewicz zaproponował skreślenie głosowania uchwały o podwyżce z porządku obrad argumentując, że jest ona totalnie nieprzygotowana. Wniosek radnego nie przeszedł, ale zarzut o nieprzygotowaniu uchwały pojawił się także w czasie debaty przed głosowaniem. Kosturkiewiczowi chodziło o to, że w projekcie uchwały … nie wydrukowano żadnych informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia. Treść projektu (każdy zainteresowany mógł zapoznać się z kserokopiami projektów) w części dotyczącej wynagrodzenia brzmiała:
§ 1. Ustala się dla Burmistrza Miasta Bochni, Pana Stefana Kolawińskiego, wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie ……… zł (słownie …………………………. złotych 00/100)
- dodatek funkcyjny w kwocie …………………. zł (słownie ……………………… złotych 00/100)
dodatek za wieloletnia pracę zgodnie z przepisami określającymi zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych w urzędach gmin.

Poproszę o uściślenie jaka jest treść uchwały, bo konia z rzędem temu, kto wie nad czym za chwilę będziemy głosować! – stwierdził Kosturkiewicz. Zarzuty o nieprzygotowaniu uchwały były odpierane przez Skarbnik Miasta Grażynę Zioło.
W czasie spotkań komisji podawane były dokładnie kwoty i prosiłam radnych o to aby je sobie zapisali – tłumaczyła Zioło. Nie przekonało to jednak Kosturkiewicza, który twierdził, że na kilku komisjach podawane były inne kwoty a co za tym idzie wysokość podwyżki nie jest dla niego jasna.

W czasie debaty głos zabrał również radny Jan Balicki. Miałem nie zabierać głosu ale postanowiłem się wypowiedzieć, żeby Państwo nie myśleli, że zagłosuje na nie bo nie. Podwyżka może powinna być ponieważ od lat już jej nie było. Ale z tego co mi wiadomo, to planowana podwyżka podniesie pobory burmistrza do maksymalnego poziomu przewidywanego dla miasta tej wielkości co Bochnia. Wydaje mi się, że nawet z motywacyjnego punktu widzenia nie jest właściwe Przed burmistrzem przecież jeszcze przynajmniej dwa lata pracy a my nic więcej nie możemy mu już zaoferować – argumentował Jan Balicki.

Jestem radną nie pierwszą kadencję i pamiętam, że każdy burmistrz otrzymywał podwyżki. Myślę, więc, że trzeba zamknąć tę dyskusję, która jest po prostu niesmaczna i przejść do głosowania, w którym każdy zdecyduje tak jak będzie uważał za słuszne – skomentowała radna Marta Babicz.

Na jej wniosek ostatecznie dyskusja została zamknięta i radni przegłosowali uchwałę. Głosowanie zakończyła się wynikiem: za 12 radnych (Kazimierz Ścisło, Maciej Fischer, Anna Suwara, Krzysztof Pławecki, Jan Czechowski, Edward Dymura, Władysław Rzymek, Wiesław Wnęk, Jacek Kawalec, Marek Kania, Marta Babicz, Celina Kamionka), przeciw 5 (Bogdan Kosturkiewicz, Piotr Dziurdzia, Jan Balicki, Marek Całka, Maria Kmiecik) a 4 wstrzymało się od głosu (Wojciech Cholewa, Łucja Satoła-Tokarczyk, Adam Korta, Krzysztof Sroka).

Jak na debatę reagował sam zainteresowany, czyli burmistrz Stefan Kolawiński? W czasie debaty ani razu nie zabrał głosu, w pewnym momencie opuścił nawet salę. Wrócił już po głosowaniu, ale nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Uchwalona przez Radę Miasta podwyżka podnosi wynagrodzenie zasadnicze burmistrza Kolawińskiego z 5100 zł do 6000 zł a dodatek funkcyjny z 1800 zł do 2100 zł. Po uwzględnieniu pozostałych składników wynagrodzenia pensja burmistrza wyniesie 11730 zł brutto, o 1740 zł więcej niż obecnie (wzrost o 17%).