Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-17 14:39:40 przez system

Zgłoś do konkursu pomocnego policjanta

Do 31 maja będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do tytułu "Policjant, który mi pomógł". To już V edycja plebiscytu, który ogłosiło Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia mająca na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Plebiscyt daje możliwość, głównie osobom uwikłanym w przemoc wyrażenia wdzięczności za pomoc i zaangażowanie policjantów w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Patronat nad nim sprawuje Komendant Główny Policji. Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji przyjmowane są w trybie ciągłym, za pomocą formularza elektronicznego, który można znaleźć na stronie Pogotowia "Niebieska Linia". Kandydatury można też zgłaszać tradycyjnie - wysyłając pisemne zgłoszenie pod adres: „Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa lub skorzystać z formularza zgłoszeniowego załączonego na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php).

Kandydatury nadesłane po 31 maja 2012r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia", patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie V edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2012 roku.