Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-22 19:12:00 przez system

Zgłoś lidera do Bene Meritus

Czy w twojej okolicy jest osoba bądź stowarzyszenie, które swoim działaniem wpływa na rozwój i promocję bocheńszczyzny? Znasz lokalnego przedsiębiorcę, animatora kultury, pasjonata, miłośnika pracy społecznej, artystę, a może stowarzyszenie, które warto wyróżnić?

Tylko do końca kwietnia można ich zgłaszać do nagrody "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego".
Szukamy lokalnych liderów, postaci nietuzinkowych, które stanowią o naszej społeczności. Wypełnij wniosek i złóż do końca kwietnia br.
Honorowe wyróżnienie "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" wręczane jest od 2003 roku osobom i instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Bocheńskiego. Decyzję o wręczeniu podejmuje Kapituła powołana przez Radę Powiatu, a podstawą jest wniosek złożony. W Kapitule zasiadają radni powiatu bocheńskiego a także osoby uhonorowane w latach ubiegłych.

Wnioski o przyznanie honorowego wyróżnienia mogą składać osoby prawne, jednostki organizacyjne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje społeczno-polityczne.
Wniosek, regulamin oraz listę osób i instytucji nagrodzonych w latach ubiegłych można znaleźć na stronie www.powiat.bochnia.pl w zakładce Nasz Powiat.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji pod numerem tel. 014 615-37-73.

Przypomnijmy:
Do tej pory nagrody "Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego" otrzymali śp. Janusz Kulig, Ludwik Węgrzyn (2003), Zdzisława Gnoińska (2005), Ludmiła Gut, Jan Flasza (2006), śp. Anna Łękawa, Czesław Dźwigaj, Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Cech Rzemiosł Różnych, chór Pueri Cantores Sancti Nicolai (2008), Adam Sosnowiec, Piotr Janeczek (2009), ks. Stanisław Jachym oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Bocheńskiego (2011), Orkiestra Dęta Grobla i Jan Czesak Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego (2012), Marek Rudnik (2013), Eleonora Chmielarska i Leopold Grabowski (2015), I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (2017), Halina Mucha, ks. Jan Nowakowski i Krzysztof Kokoszka (2018).