Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-11-05 16:24:03 przez eb

Zmarł Wacław Woźnicki

1 listopada 2020 roku, w wieku 68 lat odszedł od nas Wacław Woźnicki, długoletni sołtys wsi Brzeźnica. Był również przez kilka kadencji radnym naszego powiatu z ramienia PSL.

Wacław Woźnicki był też założycielem i długoletnim prezesem Stowarzyszenia Gmina Bochnia dla Wszystkich.

Zajmował się także ludową kulturą, był znaczącym członkiem regionalnego zespołu w Brzeźnicy.

Zmarły był przykładem człowieka, który mimo skromnego wykształcenia posiada wielką inteligencję i życiową mądrość. Potrafił zaskoczyć erudycją i oczytaniem. A przede wszystkim - był dobrym, ciepłym człowiekiem, życzliwym ludziom i światu.

A oto co napisał o Wacławie Woźnickim starosta Adam Korta na swoim profilu na fb:

Wacław Woźnicki pozostanie w mojej pamięci jako człowiek, który miał przede wszystkim na względzie dobro swojej małej Ojczyzny. Gdy na szali było postawione dobro Brzeźnicy nie było takiej ścieżki, której by nie wydeptał, nie było drzwi, do których by nie zapukał. Przez 8 lat był przewodniczącym Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu, gdzie dał się poznać jako orędownik zmian, służących dalszej poprawie jakości usług, świadczonych przez bocheński szpital.
Ale przede Wacław Woźnicki pozostanie w mojej, i myślę że nie tylko, pamięci jako zwyczajnie dobry człowiek, pochylający się z troską nad każdym, kto wymagał pomocy. Ileż razy spotykaliśmy się na korytarzach Starostwa, gdy interweniował w różnych sprawach swoich sąsiadów i współmieszkańców. Mimo że sam coraz bardziej podupadał na zdrowiu z jednakową energią niósł wsparcie innym. Niestety, nie będzie mu dane dokończyć wielu planów, wielu zamiarów, które chciał zrealizować. Ale nie wszystek umarł, będzie żył w tych wszystkich dobrych rzeczach, które zrobił dla bliźniego.
Wacku odpoczywaj w spokoju.

Msza św. w Jego intencji odbędzie się jutro, 6 listopada o godz. 11.00 w kościele w Brzeźnicy, zaś o godz. 12.00 - pogrzeb Wacława Woźnickiego na miejscowym cmentarzu.

Na zdjęciu: Wacław Woźnicki podczas 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy, 2018.