Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-03-01 12:42:48 przez Czas2012

Zmarła Michalina Pięchowa

Zmarła Michalina Pięchowa - wieloletnia nauczycielka j. polskiego w Liceum Pedagogicznym i I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. Wychowawca młodzieży, autorka scenariuszy wielu uroczystości patriotycznych, artysta plastyk, mająca w dorobku wiele wystaw malarskich. Pisarka, autorka siedmiu książek oraz licznych artykułów prasowych.

Michalina Pięchowa wiele lat pracowała w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. Przez klasy które nauczała przeszły całe pokolenia młodzieży. Pomagała również wielu uczniom poza szkołą. Zanim jednak związała się z I Liceum była także nauczycielką w Liceum Pedagogicznym, które funkcjonowało w Bochni do lat ’70. Od wielu lat prowadziła także w Bochni szeroką działalność oświatowo – kulturalną. Zajmowała się malarstwem, którego tematyką przewodnią były kwiaty. Szczególnie owocny rozdział jej życia przypadł na lata emerytury, kiedy skupiała się na działalności pisarskiej. Swą aktywność na tym polu rozpoczęła w 2006 roku od wydania zbioru reportaży z podróży, esejów, wspomnień, rozmów i wywiadów pt. „Świat sercem malowany. Bocheńskie impresje serdeczne”. Wydanie to wyróżniono prestiżową Nagrodą im. Władysława Orkana. W 2009 roku Michalina Pięchowa wydała drugą książkę pt. „Jesteśmy pielgrzymami". W 2012 roku ukazał się trzeci tom pt. „Dzień za dniem". Później ukazały się: Jana Pawła II - „Papież przełomu wieków", „Blaski i cienie minionego czasu", „Mój Kraków - kropka nad i...", „Pieśń o Ziemi Świętej", „Wędrówka w czasie” - zbiór opowiadań, subiektywnych wspomnień i komentarzy z podróży autorki w różne zakątki świata, będące kolebkami naszej cywilizacji.

Artykuły i felietony Michaliny Pięchowej o różnorakim charakterze pojawiały się od wielu lat w bocheńskich czasopismach - w Kronice Bocheńskiej, w Głosie Parafii. Co jakiś czas ukazywały się również w kwartalniku Miłośników Ziemi Bocheńskiej noszącym nazwę Wiadomości Bocheńskie, ale najdłużej, bo ponad 25 lat w parafialnym czasopiśmie Zwiastun Maryi, z którym autorka związana była prawie do samego początku pisma. Znana była również Polonii. W ciągu dwu lat [2003 - 2005], publikowała w szesnastu numerach Posłańca M.B. Saletyńskiej w Stanach Zjednoczonych [Twin Lakes]. Współpracowała z redakcją polonijnego czasopisma ,,Goniec’’ w Toronto. Jej prace opublikowano również w warszawskim Muzeum Niepodległości w Niepodległość i Pamięć oraz Roczniku Kresowym.

Ostatnio pomagała w redagowaniu wspomnień uczniów z Liceum Pedagogicznego w Bochni. Książka ukazała się końcem stycznia.

Stowarzyszenie utworzone przez absolwentów byłego liceum zgłosiło kilka dni temu Michalinę Pięchową do nagrdy Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w sobotę 6 III o godz. 11.30 w Bazylice św. Mikołaja.

/media/user/images/upload/Marzec/Marzec 2021/K.jpg

PW