Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-12 20:32:12 przez system

Zmiany w naliczaniu podatków

Urząd Miasta Bochnia informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym, od 1 stycznia nastąpiły dwie istotne zmiany w zakresie wydawania i naliczania decyzji podatkowych odnośnie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2016.

W sytuacji, gdy wysokość podatku na dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 6,10 zł tj. najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe), decyzja podatkowa nie jest wystawiana i nie jest doręczana podatnikowi, a podatek nie jest pobierany przez gminę.

W przypadku, gdy kwota podatku na dany rok podatkowy nie przekracza 100 zł, podatek od nieruchomości, rolny lub leśny jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca danego roku.

Wraz z kolportażem decyzji podatkowych, wśród właścicieli posesji Urząd Miasta prowadza krótką ankietę dotyczącą termomodernizacji, sposobu ogrzewania i zagospodarowania ścieków komunalnych w gospodarstwach domowych.