Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-17 19:43:35 przez system

Zmiany w organizacji Urzędu Miejskiego w Bochni

Konferencja prasowa burmistrza i zastepców

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, której tematem głównym były zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Bochnia. Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński na wstępie wyjaśnił powody zmian.

Jakie zmiany zaszły w UM Bochnia?

Najważniejsza z nich to powołanie drugiego zastępcy burmistrza. Stanowisko to objął Gustaw Korta. Nie jest to osoba nieznana w magistracie. Pan Korta, pełnił już funkcję z-cy burmistrza w okresie 2007 – 2010, podczas kadencji burmistrza Bogdana Kosturkiewicza.

Równolegle z tą zmianą, przeprowadzono także podział dotychczasowego Wydziału GKiŚ na dwa wydziały tzn. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – podległy burmistrzowi Gustawowi Korcie – i Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych – podległy burmistrzowi Robertowi Cerazemu. Jako główny powód, burmistrz Stefan Kolawiński podał konieczność rozdziału inwestycji długofalowych od bieżących i remontów, co ściśle łączy się z dużymi projektami prowadzonymi obecnie przez miasto, związanymi z rewitalizacją. Jednoczesnie wzrastają zadania bieżące Miasta.

Po wystąpieniu burmistrza głos zabrali jego zastępcy obrazując bardziej szczegółowo zakres swoich kompetencji i stojących przed nimi zadań. Nowy schemat organizacyjny Urzędu Miasta, zakresy obowiązków i zakres działania nowych Wydziałów umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bochnia.

Co interesowało dziennikarzy? Pytano o drogę tzw. KN2 – uzyskano odpowiedź, że w najbliższych tygodniach powinna być otwarta, ponieważ jest już decyzja Wojewody Małopolskiego, będąca odpowiedzią na protest jednej z rodzin, która w zasadzie nie zmienia w jakiś szczególny sposób tego, co zostało zrobione. Pytano o to co stanie się z kostką brukową z Rynku? W odpowiedzi burmistrz Robert Cerazy poinformował, że kostka zostanie zmagazynowana i będzie wykorzystywana sukcesywnie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba, jako materiał własny inwestora. Pytano także o kilka innych pomniejszych spraw dotyczących inwestycji, remontów, a także zmian personalnych.