Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2024-06-16 01:09:39 przez Czas2012

Zmieniono składy komisji stałych

Po perturbacjach związanych z zamieszaniem wynikłym z ogłoszenia na 15 godzin przed terminem Nadzwyczajnej Sesji RM i na tą samą godzinę co posiedzenie Komisji Rewizyjnej (która już formalnie zaczęła procedować o godzinie 8.00 ostatecznie po porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej B. Kosturkiewiczem Nadzwyczajna Sesja została otwarła przez Przewodniczącą RM Katrzynę Korta-Wójcik.

Radni zostali poinformowani, że (12.06.) do Rady Miasta wpłynął wniosek 6 radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej na której proponują podjecie uchwał w sprawie zmiany wyboru członków komisji RM Bochnia na kadencję 2024 – 2029, oraz zmiany wyboru przewodniczących komisji tej kadencji. Zmiana członków komisji i przewodniczącego jednej z nich jest konsekwencją utraty mandatów wynikłych z powołania w dniu 3 czerwca radnych Filipa Pacha (BWS) i Wojciecha Woźniczki (RB7) na stanowiska wiceburmistrza miasta (z nieoficjalnych informacji wiadomo było, że obaj Panowie obejmą te funkcje w zamian za poparcie w drugiej turze wyborów obecnej Pani Burmistrz M. Łacnej). Uzupełnienie ilości członków komisji rewizyjnej w tym trybie było konieczne do formalnego procedowania komisji (z czym nie zgadza się jej przewodniczący B. Kosturkiewicz) ale naraziło kierownictwo RM na podejrzenia, że nie panuje nad procedurami. Radni zadawali wiele pytań, jak choćby Radny Grzegorz Pałkowski (PiS), który dopytywał kiedy przewodnicząca RM dowiedziała się o rezygnacji dwóch radnych i kiedy poinformowała przewodniczącego komisji rewizyjnej o ich rezygnacji z funkcji radnych miasta, oraz kiedy poinformowała członków komisji gospodarki komunalnej o rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczacego z funkcji radych miasta. Odpowiadając na te pytania przewodnicząca RM stwierdziła, że rozmawiała dopiero wczoraj z panem przew. komisji rewizyjnej, ponieważ wcześniej nie miała takiej wiedzy. Na stwierdzenie G. Pałkowskiego, że od 6 do 12 czerwca nikt nie został poinformowany o fakcie, że rada jest mniejsza o 2 osoby, odpowiedziała: tak.

Z kolei Radny Jan Balicki (PiS) wyraził sprzeciw co do takiego trybu zwoływania sesji, równocześnie wyraził nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Głos zabrali również radni: Ireneusz Sobas (PiS), oceniając to co się działo (mówiąc oględnie) jako wielkie zamieszanie, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Kosturkiewicz (PiS) zaznaczył, że w przeszłości zadarzały się sesje nadzwyczajne ale zwoływane na 3-4 dni przed proponowanym terminem. Rozmawiałem już wczoraj z panią burmistrz i panią przewodniczącą i prosiłem aby ta tradycja 3-4 dni oczekiwania została zachowana. Na koniec dodał – To było takie uderzenie poniżej pasa.

To początek, myślę, że tak się nie będzie zdarzać, przestańmy krytykować, zajmijmy się pracą - tak Jolanta Michałowska (PO) próbowała bronić przewodniczącą RM.

Ostatecznie w głosowaniu radni miejscy uzupełnili skład komisji rewizyjnej o radnych: Sylwię Pachotę-Rurę (RB7) i Macieja Buszko (BWS) a przewodniczącą Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska została Jolanta Michałowska (PO).

K. Stompór