Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-08 20:10:56 przez system

Żłobek w Leszczynie

Gmina Trzciana otrzymała w Urzędzie Wojewódzkim promesę na sfinansowanie żłobka w ramach programu „Maluch+”. Promesa opiewa na 286.381,80 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów.

Żłobek powstanie w Leszczynie i znajdzie w nim miejsce 10 maluchów do 3 roku życia. Jego prowadzenie zostanie powierzone Stowarzyszeniu Nasza Leszczyna.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę 9 pomieszczeń budynku użyteczności publicznej PSP w Leszczynie obejmującą prace budowlane, instalacje wod.-kan. i co, instalacje elektryczne, a także wyposażenie klubu dziecięcego.

Rządowy program „Maluch +" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach edycji „MALUCH+ 2019" samorządy otrzymają ok 17,2 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w 28 gminach, w tym w Gminie Trzciana.