Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-01-16 14:56:28 przez system

Złoci Jubilaci poszukiwani

Urząd Stanu Cywilnego w Bochni zwraca się do mieszkańców Bochni, obchodzących w bieżącym roku jubileusz 50-lecia małżeństwa, którzy zawarli związek małżeński poza Bochnią, o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w uroczystości Złotych Godów - telefonicznie (tel. 14 61 49 160 lub 14 61 49 161), osobiście bądź przez członków rodziny.

Z okazji 50-rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, Urząd Miasta w Bochni pragnie wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o przyznanie dla jubilatów medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale te będą wręczone przez burmistrza miasta na zorganizowanej z końcem roku uroczystości jubileuszowej.